ޚިޔާލު

އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ބްރާންޗެއް ގާއިމުކުރަން އޭދަފުށިން ބިމެއްދީފި

އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ބްރާންޗެއް ގާއިމުކުރަން އޭދަފުށިން ބިމެއްދީފި
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ބްރާންޗެއް ގާއިމްކުރުމަށް އޭދަފުށިން ބިމެއް ދީފިއެވެ. އެމްއައިބީގެ ބްރާންޗެއް ގާއިމްކުރުމަށް މިރަށުން ބިން ދީފައިވަނީ ރަށުގެ އުތ...

ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން

ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އެ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިއީ މި އަހަރުގެ ފުރ...

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމަށް އެންމެ އައުލާކަންބޮޑީ މި ކުދިންނަކަށް ނޫންތަ؟

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމަށް އެންމެ އައުލާކަންބޮޑީ މި ކުދިންނަކަށް ނޫންތަ؟
ގޮއިދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ކްލާސްރޫމުގައި[/caption] ހެނދުނު ނާސްތާ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު 25 ސްކޫލެއްގައި ވަނީ ފަށާފައެވެ. ނަމަވެސް ސުވާލަކީ ނާސްތާ މި ދެވެނީ އެ...

ކެންދޫގައި ބޯ ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަން އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏަކަށް

ކެންދޫގައި ބޯ ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަން އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏަކަށް
ބ. ކެންދޫގައި ބޯ ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް އިންޑިއާގެ މޯހަން މުތާ އެކްސްޕޯޓްސް އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށް، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސް...