ދީން

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ސޫރަތުލް ކަހްފި
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް (އިއްޔެގެ ބަޔާ ގުޅޭ) (الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾...

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ސޫރަތުލް ކަހްފި
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް (އިއްޔެގެ ބަޔާ ގުޅޭ) ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. “މަރުވުމަށްފަހު ވާނޭކަމަށް ރަސޫލުﷲ ޞައްލ...

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ސޫރަތުލް ކަހްފި
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް (އިއްޔެގެ ބަޔާ ގުޅޭ) ދެވަނަ ތާޅަފިލީގެ އަޑަށް މީސްތަކުން ގަބުރުތަކުން ތެދުވާނެއެވެ. އެކަން ބަޔާން ކުރައްވާ ސޫރަތުއް ޒުމަރުގެ 68 ވަނަ...

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ސޫރަތުލް ކަހްފި
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް (އިއްޔެގެ ބަޔާ ގުޅޭ) ( حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٣...

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ސޫރަތުލް ކަހްފި
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް (އިއްޔެގެ ބަޔާ ގުޅޭ) މޫސާ އާއި ޚިޟްރު ޢަލައިހިމައްސަލާމްގެ މިވާހަކައިން ލިބޭ ޢިބްރަތްތައް ބަޔާން ކުރައްވަމުން އަލްޢައްލާމާ އައްސަޢުދީ...

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ސޫރަތުލް ކަހްފި
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް (އިއްޔެގެ ބަޔާ ގުޅޭ) އެއް ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކު ޒިޔާރަތް ކުރުމުން އެމީހަކަށް ކަމޭ ހިތުމަކީ މެހްމާން ދާރީގެ ތެރެއަށް ވަންނަ ކަމެއ...

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ސޫރަތުލް ކަހްފި
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް (އިއްޔެގެ ބަޔާ ގުޅޭ) (سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّـهُ صَابِرًا  ) މިއީ އިސްމާޢީލް ޢަލައިހިއްސަލާމް ވިދާޅުވި ފަދަ ބަސްފުޅެކެވެ. އެކަލޭގ...

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ސޫރަތުލް ކަހްފި
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް (އިއްޔެގެ ބަޔާ ގުޅޭ) ފަހަރުގައި މީހަކު ކޮށްފާނެ ސުވާލެކެވެ. މިއީ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ މާޔޫސްކޮށްލުންތޯ އެވެ؟ އެކަލޭގެފާ...

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ސޫރަތުލް ކަހްފި
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް (އިއްޔެގެ ބަޔާ ގުޅޭ) ( وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ) ( الْإِنسَانُ ) ބައެއް މުފައްސިރުން ވިދާޅުވަނީ މިތަނުގައި އިންސާ...

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް (އިއްޔެގެ ބަޔާ ގުޅޭ) އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް އަކީ އެންމެހައި އިންސާނުންގެ ބަފައެވެ. މާތް ﷲ އެކަލޭގެފާނު އުފައްދަވާފައިވަނީ މަށިން، އެ...

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ސޫރަތުލް ކަހްފި
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް (އިއްޔެގެ ބަޔާ ގުޅޭ) އިމާމު ބުޚާރީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުގައި އިބްނު ޢައްބާސް ރަޟިޔަﷲޢަންހުމާގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އިބްނ...

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ސޫރަތުލް ކަހްފި
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް (އިއްޔެގެ ބަޔާ ގުޅޭ) މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާ-ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު- ރިވާ ކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައި ވެއެވެ. (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُول...