މައުލޫމާތު

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ސޫރަތުލް ކަހްފި
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް (އިއްޔެގެ ބަޔާ ގުޅޭ) ( جَنَّاتُ عَدْنٍ ) “އަލްޢަދްން” އަކީ ތަނެއްގައި ޤާއިމުވެ ތިބެ އެތަނުން ނުދިޔުމެވެ. ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމ...

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ސޫރަތުލް ކަހްފި
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް (އިއްޔެގެ ބަޔާ ގުޅޭ) (اتْلُ) މިތަނުގައި މުޚާޠަބު ކުރައްވާފައި މިވަނީ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށެވެ. ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައި...

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ސޫރަތުލް ކަހްފި
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް (އިއްޔެގެ ބަޔާ ގުޅޭ) ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އޭ ބުނެ މުސްތަގްބަލްގެ ކަންތައްތަކަށް ބަސްބުނެފިނަމަ ދެފައިދާ އެއް ލިބެއެވެ. އެއީ: ﷲ އެކަމެ...

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ސޫރަތުލް ކަހްފި
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް (އިއްޔެގެ ބަޔާ ގުޅޭ) ( وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ  ) ” އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެއުރެން ކަނާތްފަރާ...

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ސޫރަތުލް ކަހްފި
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް ސޫރަތުގެ ޢާއްމު ތަޢާރަފެއް: މިއީ މައްކީ ސޫރަތެކެވެ. މިސޫރަތް ބާވާލެއްވިފައިވަނީ ސޫރަތުލް ޣާޝިޔާ އަށްފަހު، އަދި ސޫރަތުއް ޝޫރާގެ ކުރިން...

ހަޤީޤީ ހާދިސާ: މައިންބަފައިންގެ ލޯބިން މަޙްރޫމްކޮށްލި ކުއްޖެއްގެ އެކަނިވެރި ދިރިއުޅުން

ހަޤީޤީ  ހާދިސާ: މައިންބަފައިންގެ ލޯބިން މަޙްރޫމްކޮށްލި ކުއްޖެއްގެ އެކަނިވެރި ދިރިއުޅުން
މިއީ ހަޤީޤީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ހިޔާލީ ލިޔުމެކެވެ. މިވާހަކަ ލިޔުމުގެ ބޭނުމަކީ ބައިންބަފައިންގެ އަޅާލުން ނުލިބި މުޖުތަމަޢުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަކީވެސ...

އައިދޫ – ގޮތްނޭގޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ސިފަކުރަމުން އަންނަ ފަޅުރަށެއް

އައިދޫ - ގޮތްނޭގޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ސިފަކުރަމުން އަންނަ ފަޅުރަށެއް
ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ނާފިޢު / ބ.ދަރަވަންދޫ ޒިޔާރަތްތަކަށް ކަމޭހިތުމާއި، ނަދުރުބުނުމުގެ ހަމަތައް މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައި ހުރި ނެތް ގޮތް މިޒަމާނުގެ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ދަނ...

ސަމާލުވޭ! ކަސްޓަމަރުންގެ ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ހޯދަން ބޭންކުން ނުގުޅާނެ

ސަމާލުވޭ! ކަސްޓަމަރުންގެ ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ހޯދަން ބޭންކުން ނުގުޅާނެ
އޮޅުވާލައިގެން ކަސްޓަމަރުންގެ ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން އެދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ނަމުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ގުޅަމުންދާނީ ސަމާލުވުމަށް އެ ބޭންކުން އެ...

ކުޑައަލީ ހުސައިން ނިޔާވެއްޖެ

ކުޑައަލީ ހުސައިން ނިޔާވެއްޖެ
ބ. އޭދަފުށީ ގާދޫ ހުސެއިން އަލީ އާއްމުނަމުންނަމަ ކުޑައަލީ ހުސޭނު މިއަދު ހެނދުނު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ހުސޭން އަލީ، ނިޔާވީ ބަލިވެއުޅޭތާ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވުމަށްފަހު ހާލު ބޮޑުވެގެ...

ޝީން ބާއްވާ މައުލޫމާތުދިނުމުގެ ސެޝަނެއް މިރޭ އޭދަފުށީގައި

ޝީން ބާއްވާ މައުލޫމާތުދިނުމުގެ ސެޝަނެއް މިރޭ އޭދަފުށީގައި
ބެލެނިވެރިންނާއި ޒުވާނުން ހޭލުންތެރިކުރުވަން، މުޖުތަމަޢުގައި ސިއްހީ އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރު ކުރުމަށް ތަފާތު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދާ ޖަމިއްޔާއެއްކަމަށްވ...