ވިޔަފާރި

މަސައްކަތް ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު އޭޝިއާގެ ކުންފުންޏަކަށް ބީއެމްއެލް

މަސައްކަތް ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު އޭޝިއާގެ ކުންފުންޏަކަށް ބީއެމްއެލް
އޭޝިއާގެ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ކުންފުންޏަކަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ހޮވިއްޖެ އެވެ. “އޭޝިޔާސް ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔަރ ބްރ...