ވިޔަފާރި

ދިރާގު ސަބްމެރިން ކޭބަލްގެ މަރާމާތަށް ‘އާސިއާން އެކްސްޕްލޮރާ’ ރާއްޖޭގައި

ދިރާގު ސަބްމެރިން ކޭބަލްގެ މަރާމާތަށް ‘އާސިއާން އެކްސްޕްލޮރާ’ ރާއްޖޭގައި
ދިރާގު ސަބްމަރިންކޭބަލުގެ މުހިއްމު މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތަކަށް ‘އާސިއާން އެކްސްޕްލޯރާ’ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ. ދިރާގު ޑޮމެސްޓިކް ސަބްމެރީން ކޭބަލް ނެޓްވާކް ގާއިމުކުރުގެ...

ދިރާގުން އަންނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މުޅި ރާއްޖެ އަށް 4ޖީގެ ހިދުމަތް ދެނީ

ދިރާގުން އަންނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މުޅި ރާއްޖެ އަށް 4ޖީގެ ހިދުމަތް ދެނީ
އަންނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މުޅިރާއްޖެއަށް 4ޖީ ގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފި އެވެ. ދިރާގުން ބުނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް 4ޖީ...

ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ދުބާއީ ދަތުރެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި

ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ދުބާއީ ދަތުރެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި
ދިރާގު ޕޯސްޓް ޕެއިޑް ހިދުމަތް ބޭނުންކުރާ މީހުންނާއި އަލަށް ހިދުމަތް ހޯދާ މީހުންނަށް ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ދުބާއީއަށް ދެވޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. ދިރާގުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި...

ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ވެލިދޫގައި ފަށައިފި

ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ވެލިދޫގައި ފަށައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ނ. ވެލިދޫގައި ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމުން އޭޓީއެމްތަކުން ފައިސާ ނެގުމުގ...

އޭދަފުށީ ކޭބަލް ނެޓްވޯކުން ޑިޖިޓަލް ޑީކޯޑަރު ހިލޭ ދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

އޭދަފުށީ ކޭބަލް ނެޓްވޯކުން ޑިޖިޓަލް ޑީކޯޑަރު ހިލޭ ދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް
މީޑިއާ ނެޓާ ގުޅިގެން އޭދަފުށީގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތްދޭ އޭދަފުށީ ކޭބަލް ނެޓްވޯކުން ޑިޖިޓަލް ޑީކޯޑަރު ހިލޭ ދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. އޭދަފުށީ ކޭބަލް ނެޓްވޯކުން ބުނ...