މައުލޫމާތު

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާއަށް 116 އަހަރު ފުރިއްޖެ

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާއަށް 116 އަހަރު ފުރިއްޖެ
  ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ހުރި ޢުމުރުން އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާއަށް 116 އަހަރު ފުރިއްޖެ އެެވެ. 19 އޭޕްރިލް 1897 ގައި އުފަން ވެފައިވާ ޖިރޯމޮންް ކިމޫރާ އަކީ މިހ...

ލޭ މައްޗަށް ދިއުމާއިގުޅިގެން ހިތުގެ ބަލިތަކުގައި މަރުވާމީހުން ރާއްޖޭގައި ގިނަވަނީ

ލޭ މައްޗަށް ދިއުމާއިގުޅިގެން ހިތުގެ ބަލިތަކުގައި މަރުވާމީހުން ރާއްޖޭގައި ގިނަވަނީ
  މުޙައްމަދު އަފްރާޙް -މާޅޮސް ލޭ މައްޗަށް ދިއުމާއިގުޅިގެން ހިތުގެ ބަލިތަކުގައި މަރުވާ މީހުން ރާއްޖޭގައި ގިނަވަމުން އަންނަ ކަމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފިއެވެ....

ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަފަހަރަށް އިއުލާން ކޮށްފި

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި އޭދަފުށީ ރެޝިޑެންޝިއަލް ލާނިން ސެންޓަރު (ދަނާލު)ގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާން ބާތީލު ކޮށްއަލުން އެ މަސައްކަ...