މައުލޫމާތު

ބަހުސްގައި ބައިވެރިނުވެވުނީ ދަރިފުޅުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހުމުން: ޔަޒީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްބީސީ)ގެ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑާއި ޓީވީއެމުން މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ “މަޖިލިސް ބަހުސް 2014...

އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަކާ ގުޅިގެން ޚާއްސަ އައިކޭމްޕެއް ބާއްވަނީ

އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަކާ ގުޅިގެން ޚާއްސަ އައިކޭމްޕެއް ބާއްވަނީ
އިންޑިޔާ ހޮސްޕިޓަލަކާ ގުޅިގެން، ބ. އޭދަފުށީގައި ލޮލުގެ ބަލިތަކާ ބެހޭ ޚާއްސަ ކޭމްޕެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ބެންގަލޫރުގެ އެފްއެމްއައި ކްލޮނިކަލް އެންޑް ސާޖިކަލ...

ގަދަ ހިފުމަކަށް

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަކީ މުޅި ރާއްޖޭގައި ވެސް ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް އިންތިހާބެވެ. އެ އިންތިހާބުގެ ކުލަވަރު މިހާރު ވެސް މުޅި ރާއްޖެއިން މިދަނީ ފެންނަމ...