ވާނުވާ

މާޒިޔާގެ ކެނދިކުޅުދޫ އެކަޑެމީ ހުޅުވުމުގައި އުރީދޫއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

މާޒިޔާގެ ކެނދިކުޅުދޫ އެކަޑެމީ ހުޅުވުމުގައި އުރީދޫއިން ބައިވެރިވެއްޖެ
މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުން، ނ. ކެނދިކުޅުދޫގައި ހުޅުވި ފުޓްބޯޅަ އެކަޑެމީއެއް ހުޅުވުމުގައި އުރީދޫއިން ބައިވެރި ވެއްޖެ އެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ލޯންޗު ކުރި އެކަޑެމީ އަ...

ކިޔުބީ މެދުވެރިކޮށް އުރީދޫގެ ހިދުމަތްތަކަށް ނަންބަރު ނެގޭނެ

ކިޔުބީ މެދުވެރިކޮށް އުރީދޫގެ ހިދުމަތްތަކަށް ނަންބަރު ނެގޭނެ
ކިޔުބީ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް އުރީދޫގެ ހިދުމަތްތައް ހޯދަން ނަންބަރު ނެގޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ނަންބަރު ދޫކުރަނީ މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ އޯއީސީ...

އުރީދޫ ކަލަ ރަން އާ އެކު އައްޑޫގައި ފޯރިގަދަ ހަފްތާ ބަންދެއް!

އުރީދޫ ކަލަ ރަން އާ އެކު އައްޑޫގައި ފޯރިގަދަ ހަފްތާ ބަންދެއް!
ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާ ބަންދުގައި އައްޑޫސިޓީގައި ކުރިއަށްގެންދާ އުރީދޫ ކަލަރ ރަން، ގުޑi މަހާސަމާ، އަދި ޓްވިޓްސާފު އައްޑޫ އެޑިޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން...