ވިޔަފާރި

ޕަބްޖީ ކުޅުންތެރިންނަށް އުރީދޫގެ ޚާއްސަ ހަދިޔާ: ޕަބްޖީ އަންލިމިޓެޑް ޕެކޭޖެއް

ޕަބްޖީ ކުޅުންތެރިންނަށް އުރީދޫގެ ޚާއްސަ ހަދިޔާ: ޕަބްޖީ އަންލިމިޓެޑް ޕެކޭޖެއް
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް އެކަށޭނެގޮތަށް ފަރުމާކޮށް، ތަފާތު އެތައް ޕެކޭޖުތަކާއި ޕްރޮމޯޝަންތައް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏެކެވެ. މިގޮތުން، އުރީދޫ...

ލަންކާގެ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުންވެސް ކޯލްރޭޓް އަގުހެޔޮކޮށްފި

ލަންކާގެ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުންވެސް ކޯލްރޭޓް އަގުހެޔޮކޮށްފި
ސްރީލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހިނގާދިޔަ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމަށް ގުޅަން ހާއްސަ ރޭޓެއް ދިރާގުންވެސް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ދިރާގުންވަނީ ލަންކާ އަށް ގުޅޭއަގ...

ޑޮކްޓަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްލޭންއެއް އުރީދޫއިން ތައާރަފް ކޮއްފި

ޑޮކްޓަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްލޭންއެއް އުރީދޫއިން ތައާރަފް ކޮއްފި
މިއަހަރުގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ޑޮކްޓަރުން އެއް ވިއުގައެއްތެރޭ ގުޅާލަދީ، އެކަކު އަނެކަކަށް ހިލޭ ގުޅާލުމުގެ ފުރުސަތު...

އުނގޫފާރުގައި ބީއެމްއެލް އިން ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

އުނގޫފާރުގައި ބީއެމްއެލް އިން ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ރ. އަތޮޅުގައި ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން އެ އަތޮޅުގެ ވެރިރަށް، އުނގޫފާރުގައި ހުންނަ އެ ބޭންކުގެ ބްރާންޗް އެނ...

ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑް ރާއްޖޭގެ 75 ޕަސެންޓް ގޭބިސީތަކަށް!

ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑް ރާއްޖޭގެ 75 ޕަސެންޓް ގޭބިސީތަކަށް!
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މުވާސަލާތީ އަދި ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި، ދިރާގުން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ހައިސްޕީޑް ފައިބަ އިންޓަނެޓް މުޅި ރާއްޖޭގެ ގޭބިސީގެ...