ވިޔަފާރި

ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް ހޮވުނު ބައިވެރިންނަށް ލިޔުން ދީފި

ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް ހޮވުނު ބައިވެރިންނަށް ލިޔުން ދީފި
  މިއަހަރުގެ ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް ހޮވުނު ބައިވެރިންނަށް ލިޔުން ދީފިއެވެ. އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަކީ ދިރާގުގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން، ޒުވާނުން...

ދިރާގުން އިންޓަނެޓް ޕެކެޖްތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް، އެލަވެންސް އިތުރުކޮށްފި

ދިރާގުން އިންޓަނެޓް ޕެކެޖްތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް، އެލަވެންސް އިތުރުކޮށްފި
ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓު ޕެކެޖްތަކުގެ ސްޕީޑް އަވަސްކޮށް، ހިލޭ ލިބޭ އެލަވެންސް އިތުރުކޮށް، އެ ޕެކޭޖުތަކުގެ އަގުތައް ދިރާގުން ހެޔޮކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖަރު މާކެޓިނ...

ކެއާ ސޮސައިޓީއަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކެއް ދިރާގުން ހަދިޔާކޮށްފި

ކެއާ ސޮސައިޓީގެ ކެއާ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ސެންޓަރު (ސީޑީސީ) ގައި ކިޔަވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ވަސީލަތްތަކެއް ދިރާގުން އެ ޖަމްއިއްޔާ އަށް  ހަދިޔ...

ދިރާގު ރޯޑް ރޭހަށް އަލުން ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދިރާގު ރޯޑް ރޭހަށް އަލުން ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
މިދިޔަ ޖޫން މަހު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް ފަސްކުރަން ޖެހުމުން، ކެންސަލްކުރަން ޖެހުނު ބިބް ނަންބަރުތަކަށް އަލުން ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މ...

އޭޝިއާ، ޕެސިފިކް ހަ ވަނަ ތުރީއާރު ފޯރަމްގެ ޓެލެކޮމް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

އޭޝިއާ، ޕެސިފިކް ހަ ވަނަ ތުރީއާރު ފޯރަމްގެ ޓެލެކޮމް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު
  ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ އޭޝިއާ އަދި ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގެ ހަ ވަނަ ތްރީއާރު ފޯރަމް ނުވަތަ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސުގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޕާޓްނަރަކަށް...

ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ނަންބަރު ނަގާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ނަންބަރު ނަގާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް
ދިރާގުގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ނަންބަރު ނަގާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ނުވަ ހަފުތާއަށް ކުރިއަށްދާ މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި، އަލަށް ދިރާގުގެ ޕޯސ...

އުރީދޫ އަޔަސް ދިވެހިންގެ އިންޓަނެޓް ކެކުޅުންތަކަށް ލުޔެއް ލިއްބައެއް ނުދެވޭނެ!؟

އުރީދޫ އަޔަސް ދިވެހިންގެ އިންޓަނެޓް ކެކުޅުންތަކަށް ލުޔެއް ލިއްބައެއް ނުދެވޭނެ!؟
ނޯޓް: މިއީ އަވަސް ނޫހުގައި އިއްޔެ ޝާއިއު ކުރި ކޮލަމެކެވެ. ރާއްޖޭގައި އަސާސީ ހިދުމަތެއް ދޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އެއީ މުވާސަލާތީ ހިދުމަތް ކަމަށް ވިޔަސް، އެ ދާއިރާއެއްގައި އެއް...