ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލް އިން ދަރަވަންދޫގައި ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ބީއެމްއެލް އިން ދަރަވަންދޫގައި ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބ. ދަރަވަންދޫގައި އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ދަރަވަންދޫ ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓްގައި ބީއެމްއެލް އިން ބެހެއްޓީ ސެލް...

އަގުހުރި ހަދިޔާތަކާ އެކު ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އަގުހުރި ހަދިޔާތަކާ އެކު ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި
ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކާއި އަގުހުރި ހަދިޔާ ހިމަނައިގެން ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސް އިން ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ...

ދެލައްކަ ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ވޯޓްލާން ބީއެމްއެލްއިން ހުޅުވާލައިފި‎

ދެލައްކަ ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ވޯޓްލާން ބީއެމްއެލްއިން ހުޅުވާލައިފި‎
ދެމެހެއްޓެނިވި މަޝްރޫއަކަށް ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ ދޭ ޕްރޮގްރާމަށް ހޮވުނު ފަސް ޕްރޮޕޯޒަލް އަށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ބ...