ވިޔަފާރި

ދިރާގު ސްމާޓް ފޯނު ޕްރޮމޯޝަންގެ ހަތަރު ވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން

ދިރާގު ސްމާޓް ފޯނު ޕްރޮމޯޝަންގެ ހަތަރު ވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން
ދިރާގުގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ސްމާރޓްފޯން ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަން “ޕޯސްޓްޕެއިޑް ސްމާޓްފޯން ގިވްއަވޭ”ގެ ހަތަރު ވަނަ ހަފްތާގެ 7 ނަސީބުވެރިންނަށް ފޯނު ހަވާލ...

ބަލާ އަންނަންވީ ތަން ބުނެ ދިނުމަށް މުޅިން އާ ހިދުމަތެއް ދިރާގުން ތައާރަފް ކޮށްފި

ބަލާ އަންނަންވީ ތަން ބުނެ ދިނުމަށް މުޅިން އާ ހިދުމަތެއް ދިރާގުން ތައާރަފް ކޮށްފި
“ޕިކް މީ އަޕް” ނުވަތަ ބަލާ އަންނަންވީ ތަން ބުނެ ދިނުމަށް ހިލޭ އެސްއެމްއެސް ކުރެވޭ ހިދުމަތެއް ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް ދިރާގުން ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ. މި ހިދުމަ...

ދިރާގު ސްމާޓް ފޯނު ޕްރޮމޯޝަންގެ ދެ ވަނަ ހަފުތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ދިރާގު ސްމާޓް ފޯނު ޕްރޮމޯޝަންގެ ދެ ވަނަ ހަފުތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި
ދިރާގުގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ސްމާރޓްފޯން ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަން “ޕޯސްޓްޕެއިޑް ސްމާޓްފޯން ގިވްއަވޭ”ގެ ދެވަނަ ހަފްތާގެ 7 ނަސީބުވެރިންނަށް ފޯނު ހަވާލުކޮށް...

ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ސްމާޓްފޯން ގިވްއަވޭގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ 7 ނަސީބުވެރިންނާ ފޯނު ހަވާލުކޮށްފި

ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ސްމާޓްފޯން ގިވްއަވޭގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ 7 ނަސީބުވެރިންނާ ފޯނު ހަވާލުކޮށްފި
ދިރާގުގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ސްމާރޓްފޯން ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަންނެއް ކަމަށްވާ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ސްމާޓްފޯން ގިވްއަވޭގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ 7 ނަސީބުވެރިންނަށް ފޯ...

އާ އަހަރާއި ދިމާކޮށް ދިރާގުން އިންސްޓަގްރާމް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

އާ އަހަރާއި ދިމާކޮށް ދިރާގުން އިންސްޓަގްރާމް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި
އާ އަހަރާއި ދިމާކޮށް، އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިރާގުން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްގެންދާނީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 11:59 އަށެ...

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ މައުރަޒުގެ ޓެލެކޮމް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ މައުރަޒުގެ ޓެލެކޮމް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު
މާދަމާ ރޭ ފަށާ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ގައުމީ މައުރަޒު، އެކްސްޕޯ މޯލްޑިވްސްގެ، ރަސްމީ ޓެލެކޮމް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބު އަދި އ...