ވިޔަފާރި

ނ، ރ، ބ އަދި ޅ އަތޮޅުގައި ދިރާގުގެ ޕާޓްނާ ފިހާރަ ހިންގާނެ ފަރާތްތައް ހޯދަނީ

ނ، ރ، ބ އަދި ޅ އަތޮޅުގައި ދިރާގުގެ ޕާޓްނާ ފިހާރަ ހިންގާނެ ފަރާތްތައް ހޯދަނީ
ނ، ރ، ބ އަދި ޅ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ދިރާގުގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ދޭނެ ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރުން ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ދިރާގުން ވަނީ މި ސަރަހައްދުގ...

އޭޑީއެސްއެލް ހިލޭ ގުޅައިދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި

އޭޑީއެސްއެލް ހިލޭ ގުޅައިދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުނި ދިރާގުން އޭޑީއެސްއެލް އިންޓަނެޓު ހިދުމަތް ހިލޭ ގުޅައިދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. ދިރާގުން ބުނީ އަ...

ދިރާގުގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖްތަކުގެ ހިލޭ ގުޅޭ މިނެޓްތައް އިތުރުކޮށްދީފި

ދިރާގުގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖްތަކުގެ ހިލޭ ގުޅޭ މިނެޓްތައް އިތުރުކޮށްދީފި
ދިރާގު ޕޯސްޓް ޕެއިޑް ޕެކޭޖުތައް ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ގުޅޭ މިނެޓުގެ އަދަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ. ދިރާގުން ބުނީ ސިލްވަރ ޕެކޭޖް ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކުރިން އ...

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޓޫރިޒަމް ޖީއެސްޓީ 8 ޕަސެންޓަށް ބޮޑުވަނީ

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޓޫރިޒަމް ޖީއެސްޓީ 8 ޕަސެންޓަށް ބޮޑުވަނީ
އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ހިދުމަތުން ނަގާ ޖީއެސްޓީ 8 ޕަސެންޓަށް ބޮޑުވާނެ އެވެ. މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގުން ޖީއެސްޓީ ނެގުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށު...

ގިނަ ހިދުމަތްތަކަކާ އެކު ދިރާގުގެ އާ ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކޮށްފި

ގިނަ ހިދުމަތްތަކަކާ އެކު ދިރާގުގެ އާ ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކޮށްފި
ގިނަ ހިދުމަތްތަކާއެކު ކުރިއަށް ވުރެ މާފުރިހަމަ، އާ ވެބްސައިޓް ދިރާގުން ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އާ އިމާރާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި ދި...

އަންލިމިޓެޑް ދެ ޕެކޭޖެއް ވަތަނިއްޔާއިން ތައާރަފުކޮށްފި

އަންލިމިޓެޑް ދެ ޕެކޭޖެއް ވަތަނިއްޔާއިން ތައާރަފުކޮށްފި
ލިމިޓެއް ނެތި އެސްއެމްއެސް އާއި ކޯލް ކުރެވޭ ދެ ޕެކޭޖެއް ވަތަނިއްޔާއިން މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އާ ޕެކޭޖާބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދޭން އިއްޔެ ނަސަންދުރާގައި ބޭއްވި ބައްދ...

ދަރަންވަންދޫ އެއާޕޯޓް ހިންގައިގެން ކުންފުންޏަށް ރަނގަޅު ފައިދާތަކެއް ހޯދިދާނެ: އައިއޭއެސް

ދަރަންވަންދޫ އެއާޕޯޓް ހިންގައިގެން ކުންފުންޏަށް ރަނގަޅު ފައިދާތަކެއް ހޯދިދާނެ: އައިއޭއެސް
ކޯސްޓްލައިން ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯޓްސް އިން ދަރަވަންދޫގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ އެއާޕޯޓް ހިންގައި ބަލަހައްޓަން ހަވާލުވެފައިވާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް (އައިއޭއެސް)...

ދިރާގުން 300،000ރ. ގެ ފައިސާގެ އިނާމު ލިބޭ ރީލޯޑް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ދިރާގުން 300،000ރ. ގެ ފައިސާގެ އިނާމު ލިބޭ ރީލޯޑް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުނި ދިރާގުގެ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން 300،000ރ. ގެ ފައިސާ އިނާމު ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނ...

ދިރާގު އޭދަފުށީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ދިރާގު އޭދަފުށީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ
ދިރާގު އޭދަފުށީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގެ އާ އިމާރާތުގައި ކުރަންޖެހިފައިވާ މަރާމާތުގެ ބައެއް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދިރާގުން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. ދިރާގު އޭދ...

އެންމެބޮޑު އަމާޒަކީ އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތް މާލެއެކޭ އެއްފެންވަރެއްގައި ހުރިހާ ރަށަކަށްދިނުން: ދިރާގު

އެންމެބޮޑު އަމާޒަކީ އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތް މާލެއެކޭ އެއްފެންވަރެއްގައި ހުރިހާ ރަށަކަށްދިނުން: ދިރާގު
މިހާރު ދިރާގުގެ އެންމެބޮޑު އަމާޒަކީ ބްރޯޑް ބޭންޑްގެ އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް އެދެވޭ ފެންވަރެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށްދިނުންކަމަށް ދިރާގުގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ރަޝީދު ވިދ...