ވިޔަފާރި

އުރީދޫއިން ރާއްޖޭގެ ޗައިލްޑް ހެލްޕްލައިނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

އުރީދޫއިން ރާއްޖޭގެ ޗައިލްޑް ހެލްޕްލައިނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗައިލްޑް ހެލްޕްލައިނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މުވާސަލާތީ ކުންފުނި، އުރީދޫ ގުރޫޕްގެ މުވައްޒަފުން ފައިސާ އެހީއަކާއި ހިލޭ ގުޅޭނެ ނަންބަރެއް ހަދ...

އުރީދޫއާއި ޕީއެސްޖީ ގުޅިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ ފުޓްބޯޅަ ރާއްޖެއަށް ގެންނަނީީ

އުރީދޫއާއި ޕީއެސްޖީ ގުޅިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ ފުޓްބޯޅަ ރާއްޖެއަށް ގެންނަނީީ
  ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ޓީމް ޕެރިސް ސެއިން ޖަމައިން (ޕީއެސްޖީ)ގެ ކޯޗުން ރާއްޖެ އައިސް ހިންގާ ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފު...

މިދިޔަ އަހަރު ދިރާގަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 701 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު

މިދިޔަ އަހަރު ދިރާގަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 701 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު
ރާއްޖޭގައި މުވާސަލާތީ ހިދުމަތް ދޭ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި، ދިރާގަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 701 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. ދިރާގުން މިރޭ ބޭއްވި...