ވިޔަފާރި

ދިރާގުގެ 3ޖީ އާއި 4ޖީ ނެޓްވޯކް ތަރައްގީ ކުރުމަށް 95 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް

ދިރާގުގެ 3ޖީ އާއި 4ޖީ ނެޓްވޯކް ތަރައްގީ ކުރުމަށް 95 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް
ދިރާގުގެ 3ޖީ އާއި 4ޖީ ނެޓްވޯކް ތަރައްގީ ކުރުމަށް 95 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއްގައި ޗައިނާގެ ހުވާވޭ އާ އެކު ދިރާގުން ސޮއި ކޮށްފި އެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އިއް...

އެންމެ ހަލުވި އަންލިމިޓެޑް އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި

އެންމެ ހަލުވި އަންލިމިޓެޑް އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި
ދިރާގުން ޕްރޯ އަންލިމިޓެޑް 15 އެމްގެ ނަމުގައި މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ލިބެންހުރި އެންމެ ހަލުވި އޭޑިއެސްއެލް އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. ދިރާގު އަންލިމިޓެޑް އިންޓަ...

ދިރާގުގެ ނަންބަރު ފްލެކްސިބިލިޓީގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފި

ދިރާގުގެ ނަންބަރު ފްލެކްސިބިލިޓީގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފި
ފޯނު ނަންބަރު ބަދަލުނުކޮށް ޕްރީޕެއިޑް ޕެކޭޖްތަކުން ޕޯސްޓް ޕެއިޑް ޕެކޭޖްތަކަށް އަދި ޕޯސްޓް ޕެއިޑް ޕެކޭޖްތަކުން ޕްރީ ޕެއިޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ބަދަލު ކުރެވޭ ގޮތަށް ދިރާގުން މިއަދ...

ދިރާގު އޭޑީއެސްއެލް ގުޅައިދިނުމުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ހެޔޮކޮށްފި

ދިރާގު އޭޑީއެސްއެލް ގުޅައިދިނުމުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ހެޔޮކޮށްފި
ދިރާގުގެ އޭޑީއެސްއެލް ބްރޯޑް ބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ގޭގެއަށް ގުޅައިދޭ އަގު 50 އިންސައްތައަށް ވުރެ ހެޔޮކޮށްފި އެވެ. ދިރާގުން ބުނީ މިއަދުން ފެށިގެން އަގަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަ...