ވިޔަފާރި

ހޮޓެލް އޭޝިޔާ އެގްޒެބިޝަން އަދި ކަލިނަރީ ޗެލެންޖުގެ ޓެލެކޮމް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

ހޮޓެލް އޭޝިޔާ އެގްޒެބިޝަން އަދި ކަލިނަރީ ޗެލެންޖުގެ ޓެލެކޮމް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު
މާދަމާ ފަށާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖާއި އޭގެ އަނެއް ދުވަހު ފަށާ ހޮޓެލް އޭޝިޔާ އެގްޒިބިޝަންގެ ޓެލެކޮމް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މޯލްޑިވްސް އެގްޒިބިޝ...

ދިރާގު “ސްމާޓް އެންޑް ވިން”ގެ އިތުރު ދެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ދިރާގު
ދިރާގުގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ނަންބަރު ނަގާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ތިންވަނަ އަދި ހަތަރުވަނަ ހަފުތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ. އަންނަ މަހުގެ ފަ...

ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް މިއަދު ހަވީރު 6 ޖަހަންދެން ސައުދީއަށް ހިލޭ ގުޅޭނެ

ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް މިއަދު ހަވީރު 6 ޖަހަންދެން ސައުދީއަށް ހިލޭ ގުޅޭނެ
މިއަދު ހެނދުނު 9:00 އިން ފެށިގެން ހަވީރު 6:00 އާ ދެމެދު ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ސައުދީއަރަބިއާއަށް ހިލޭ ގުޅޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފި އެވެ. މިއީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މާތްވ...

އެލްޓީއީ-އޭ ނެޓްވޯކް ތައާރަފުކުރި ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަކަށް ދިރާގު

އެލްޓީއީ-އޭ ނެޓްވޯކް ތައާރަފުކުރި ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަކަށް ދިރާގު
ކުރިއަރާފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ މޮބައިލް ނެޓްވޯކް ކަމަށްވާ އެލްޓީއީ އެޑްވާންސް (އެލްޓީއީ-އޭ)ގެ ހިދުމަތް މި ސަރަހައްދުގައި ދޭން ފެށި ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަކަށް ދިރާގު ވެއްޖެ އެވ...

ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް ހޮވުނު ބައިވެރިންނަށް ލިޔުން ދީފި

ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް ހޮވުނު ބައިވެރިންނަށް ލިޔުން ދީފި
  މިއަހަރުގެ ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް ހޮވުނު ބައިވެރިންނަށް ލިޔުން ދީފިއެވެ. އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަކީ ދިރާގުގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން، ޒުވާނުން...

ދިރާގުން އިންޓަނެޓް ޕެކެޖްތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް، އެލަވެންސް އިތުރުކޮށްފި

ދިރާގުން އިންޓަނެޓް ޕެކެޖްތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް، އެލަވެންސް އިތުރުކޮށްފި
ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓު ޕެކެޖްތަކުގެ ސްޕީޑް އަވަސްކޮށް، ހިލޭ ލިބޭ އެލަވެންސް އިތުރުކޮށް، އެ ޕެކޭޖުތަކުގެ އަގުތައް ދިރާގުން ހެޔޮކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖަރު މާކެޓިނ...

ކެއާ ސޮސައިޓީއަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކެއް ދިރާގުން ހަދިޔާކޮށްފި

ކެއާ ސޮސައިޓީގެ ކެއާ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ސެންޓަރު (ސީޑީސީ) ގައި ކިޔަވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ވަސީލަތްތަކެއް ދިރާގުން އެ ޖަމްއިއްޔާ އަށް  ހަދިޔ...