ފޮޓޯ ގެލެރީ

ފޮޓޯ ގެލަރީ: އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ވަފުދަށް ގޮއިދޫން ހޫނު މަރުހަބާއެއް!

ފޮޓޯ ގެލަރީ: އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ވަފުދަށް ގޮއިދޫން ހޫނު މަރުހަބާއެއް!
މާދަމާ ބ. ގޮއިދޫގައި ފަށާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ އިދާރީ އެންމެ ބޮޑު ބައްދަލުވުން ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާއަށް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީގެ ވ...

ފޮޓޯ: އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު؛ އޭދަފުށީ ވެޓަރަންސް ޓީމު – އަނަންތަރާ

ފޮޓޯ: އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު؛ އޭދަފުށީ ވެޓަރަންސް ޓީމު - އަނަންތަރާ
އަންނަމަހު ކުރީކޮޅު މާލޭ ވެޓަރަންސް ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ތައްޔާރުވުމަށް އަނަންތަރާ ކިހަވައް ވިލާސް އާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުންގެ ތެރެއިން. އަނަ...