ފޮޓޯ ގެލެރީ

ފޮޓޯ: ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިރާގުން އޭދަފުއްޓަށް ތައާރަފުކުރުން

ފޮޓޯ: ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިރާގުން އޭދަފުއްޓަށް ތައާރަފުކުރުން
މޭ 7، 2018: އޭދަފުށި: ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތާއެކު ދިރާގުގެ ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ ގެ ހިދުމަތް ބ. އޭދ...

ފޮޓޯ ގެލަރީ: އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ވަފުދަށް ގޮއިދޫން ހޫނު މަރުހަބާއެއް!

ފޮޓޯ ގެލަރީ: އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ވަފުދަށް ގޮއިދޫން ހޫނު މަރުހަބާއެއް!
މާދަމާ ބ. ގޮއިދޫގައި ފަށާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ އިދާރީ އެންމެ ބޮޑު ބައްދަލުވުން ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާއަށް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީގެ ވ...

ފޮޓޯ: އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު؛ އޭދަފުށީ ވެޓަރަންސް ޓީމު – އަނަންތަރާ

ފޮޓޯ: އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު؛ އޭދަފުށީ ވެޓަރަންސް ޓީމު - އަނަންތަރާ
އަންނަމަހު ކުރީކޮޅު މާލޭ ވެޓަރަންސް ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ތައްޔާރުވުމަށް އަނަންތަރާ ކިހަވައް ވިލާސް އާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުންގެ ތެރެއިން. އަނަ...