ފޮޓޯ ގެލެރީ

ފޮޓޯ: ކަލްޗަރަލް ފެސްޓިވަލް

ފޮޓޯ: ކަލްޗަރަލް ފެސްޓިވަލް
28 އޯގަސްޓް 2017، އޭދަފުށި: ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކީ ސްޓޭޖް 1 ގެ ދަރިވަރުން ބޭއްވި ކަލްޗަރަލް ފެސްޓިވަލުގެ ތެރެއިން. މި ފެސްޓިވަލުގައި އޭޝިޔާގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ސަގާފަތާ...

ހާއްސަ ވެޓްރަންސް މެޗަށް ތައްޔާރުވުން

ހާއްސަ ވެޓްރަންސް މެޗަށް ތައްޔާރުވުން
ސަލްސާ އިންވެސްޓްމަންޓުން ބ. އޭދަފުށީގައި ހުޅުވި “ސަލްސާ ރިޓްރީޓް” ރެސްޓޯރެންޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން މިރަށުގައި ބާއްވާ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންގެ ހާއްސަ ފުޓްބޯޅަ މެޗަށ...