ވިޔަފާރި

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބީއެމްއެލް އިން ވީލް ޗެއާ ހަދިޔާކޮށްފި

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބީއެމްއެލް އިން ވީލް ޗެއާ ހަދިޔާކޮށްފި
ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އެބޭންކްގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހިންގާ “ޢީދު ވެދުން” ހަރަކާތުގެ ދަށުން ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު...

އުރީދޫ އާއި ޔޫއެންޑީޕީން ސްޓްރެޓީޖިކް ޕާޓްނާޝިޕެއް ގާއިމްކޮށްފި

އުރީދޫ އާއި ޔޫއެންޑީޕީން ސްޓްރެޓީޖިކް ޕާޓްނާޝިޕެއް ގާއިމްކޮށްފި
ގައުމީ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދައުރު ވަރުގަދަ ކުރުމަށާއި، އިޖްތިމާއީ އުދެއްދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި ޔޫއ...