އިންޓަރވިއު

ދުންޔާ މައުމޫނުގެ “ހޭވާ ހޭވާ” ޖެހުން ހުއްޓާލާ އާބާދީ އިތުރުކުރަން ވެއްޖެ: ސަލްސާ އާމިރު

ދުންޔާ މައުމޫނުގެ
ރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރު އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރަން ބޭނުން ނަމަ2002 ވަނަ އަހަރު ދުންޔާ މައުމޫނު ހައްދަވައިގެން ޖަހަންފެށި “ހޭވާ ހޭވާ”މިލަވަ ޖެހުން ހުއްޓާލަން ވެ...

ނަޝާތު – ރުފިޔާގެ އާ ނޫޓްތައް ޑިޒައިންކުރި ފަހުރުވެރި ކުރެހުންތެރިޔާ

ނަޝާތު - ރުފިޔާގެ އާ ނޫޓްތައް ޑިޒައިންކުރި ފަހުރުވެރި ކުރެހުންތެރިޔާ
ނޯޓް: މިއީ ބ. ކެންދޫ ޖަވާހިރުމާގެ އަބްދުﷲ ނަޝާތު އާ ހަވީރުގެ މަރިޔަމް ޝަނީޒާ އިންޓަވިޔުކޮށް 12 މާޗް 2015 ގައި ޝާއިއު ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ. ރާއްޖޭން އާޓިސްޓަކަށް ލިބޭނެ އ...

އޭދަފުށީގެ “ގޯލްޑަން ޝެފް”

އޭދަފުށީގެ
އެއީ މީގެ ފަންސަވީހަކަށް އަހަރު ކުރިއެވެ. ރިސޯޓެއްގެ ބަދިގޭގައި ތަށި ދޮންނުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަވަދިނެތި އޭނާ ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައެވެ. ދާހިތްލާ ފޯވެގެން ހުރި ހާލުގަ...

އޭދަފުށީގެ “ރާނީ”

އޭދަފުށީގެ
  އޭނާގެ ހަގީގީ ނަމަކީ ރާނީ އެވެ. އޭނާ އަކީ އޭދަފުށީގެ ވެސް “ރާނީ” އެވެ. ހަގީގަތަކީ، އޭނާ ނޫން ރަށުން ބޭރު، ރާއްޖެއިން ވެސް ބޭރު މީހަކު މި ރަށުގެ އިސް ސަ...

1400 ކުދިންގެ “މަންމަ”

1400 ކުދިންގެ
ސިއްހީ ގޮތުން އެއްވެސް ކަހަލަ ހިދުމަތެއް ނެތް ޒަމާނެއް މުޅި ރާއްޖޭގައި ވެސް ދިޔަ އެވެ. އޭރު ރަށްރަށުގައި ސިއްހީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަމުން ދިޔައީ ރަށުގައި އަމިއްލަ މީސްމ...