ވިޔަފާރި

ދިރާގު ރޯދަ ހަދިޔާ: މިފަހަރުވެސް ބޮޑެތި އިނާމުތަކާއެކު ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ހިލޭ

ދިރާގު ރޯދަ ހަދިޔާ: މިފަހަރުވެސް ބޮޑެތި އިނާމުތަކާއެކު ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ހިލޭ
ބޮޑެތި އިނާމުތަކަކާއި ހިލޭ ލިބޭ ތަފާތު ގިނަ ހިދުމަތްތަކަކާ އެކު ދިރާގުގެ ރޯދަ ހަދިޔާ އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ދިރާގުން ކުރި އަށް ގެންދާ...

އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމުތަކާއެކު ފަސްމުގޫ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި

އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމުތަކާއެކު ފަސްމުގޫ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި
ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން އޭދަފުށީ ފަސްމުގޫ ފިހާރައިން ބާއްވަމުން އަންނަ “ފަސްމުގޫ ރޯދަ ސޭލް” ފަށައިފި އެވެ. މިހާރު މިއަތޮޅުގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހޯ...