މައުލޫމާތު

ގަޔަށް ހޮނު އެޅި މާބަނޑު އަންހެނަކު ދަރިފުޅާއެކު ސަލާމަތްވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ނިއު މެކްސިކޯ ސްޓޭޓްގެ އަލްބަކާކް ސަހަރުގައި ހޮނުއެޅި މާބަނޑު އަންހެނަކު އޭނާގެ ބަނޑުގައި އޮތް ދަރިފުޅާއި ފިރިމީހާއާއެކު ސަލާމަތްވެއް ޖެއެވެ. އެމެރިކާގެ މިނިވަ...

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ބ. އޭދަފުށީ ޔުނެސްކޯ ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވް އޮފީހަށް ތިރީގައި އެވާ މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. އެކައުންޓްސް އޮފިސާރ އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީ...

ގަސްގަހާގެހި ހިސާބު ހަދާ

ގަސްގަހާގެހި ހިސާބު ހަދާ
  ގަސްގަހާގެހި ހިސާބު ހަދާ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފިއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އަހަރެމެން އިންސާނުންހެން އެކަމާ ވިސްނާ ފިކުރުކޮށްގެނެއް ނޫނެވެ. މިގޮތަށް ހިސާބު ހެދުމަކީ...