ޚަބަރު

ދަރިފުޅު ވިހަންދެން ސިކުނޑި މަރުވެފައިވާ މާބަނޑު އަންހެނަކު މެޝިންގެ އެހީގައި ބާއްވައިފި

ދަރިފުޅު ވިހަންދެން ސިކުނޑި މަރުވެފައިވާ މާބަނޑު އަންހެނަކު މެޝިންގެ އެހީގައި ބާއްވައިފި
އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ކާލާ ޕެރޭޒް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ބޮލުގައި ރިއްސާ ކަމަށް ބުނެ އަނބުރާގަނެގެން ގޭތެރެއަށް ވެއްޓުނެވެ. ދެން މި މާބަނޑު ޒުވާނާ އެމެރިކާގެ ނެބްރަސްކާ ސް...

ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޑްރިލްއެއް ބާއްވައިފި

ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޑްރިލްއެއް ބާއްވައިފި
  ކުއްލި ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ، އަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިކޮށްގެން އޭދަފުށީގައި އ...

އޭދަފުށީގެ އިރުމަތީ ހުރަސްތޮށި ތައްގީކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

އޭދަފުށީގެ އިރުމަތީ ހުރަސްތޮށި ތައްގީކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި
  ބ. އޭދަފުށީގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދު ހުރަސްތޮށީގެ ކެޕިން ބީމް (ކޮންކްރީޓްބައި) ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމް...