ޚަބަރު

ތައުލީމީ ސިޔާސަތުތައް ހާމަކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ވަފްދެއް ބ. އަތޮޅުގައި

ތައުލީމީ ސިޔާސަތުތައް ހާމަކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ވަފްދެއް ބ. އަތޮޅުގައި
ސަރުކާރުގެ ތައުލީމީ ސިޔާސަތު ހާމަކޮށް އޭގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ވަފްދެއް އިއްޔެ ބ. އަތޮޅަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ. ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް...

ކާދުހަދަން ދަސްކުރުމަށް ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލަރުން މާޅޮހަށް

ކާދުހަދަން ދަސްކުރުމަށް ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލަރުން މާޅޮހަށް
އުކާލެވޭ ކުނިން ގަސްކާނާ ތައްޔާރުކޮށް ކުނި މެނޭޖްކުރުމާބެހޭގޮތުން ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ށ އަތޮޅު މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލު މެމްބަރުން ބ. މާޅޮހަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. މާއުނގޫދޫ ކައު...

އޯލެވެލް/އޭލެވެލް އިމްތިހާނުން އެއްވަނަ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ލެޕޮޓޮޕް ދެނީ

އޯލެވެލް/އޭލެވެލް އިމްތިހާނުން އެއްވަނަ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ލެޕޮޓޮޕް ދެނީ
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން އޯ-ލެވެލް އަދި އޭ-ލެވެލް އިމްތިހާނު ނިންމާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ހުރިހާ މާއްދާއަކުން އޭ ފާސް ހޯދައި ގަދަ 10 ގެ އެއްވަނައިގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރ...

ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ

ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ބުނި ގޮތުގ...

ފެރީ ޓާމިނަލުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ބަޔާކާ ހަވާލުކޮށްފި

ފެރީ ޓާމިނަލުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ބަޔާކާ ހަވާލުކޮށްފި
ބ. އޭދަފުށީގައި އަޅާ ފެރީ ޓާމިނަލުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަޔް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލު އިދާރާގައި މިއަދު މެންދުރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި...