ޚަބަރު

އިންތިހާބުގެ ކުރިން މާޅޮހުގައި ފާމަސީއެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ: ޔަޒީދު

އިންތިހާބުގެ ކުރިން މާޅޮހުގައި ފާމަސީއެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ: ޔަޒީދު
ބ. މާޅޮހު ރައްޔިތުންނަށް ފާމަސީއެއްގެ ހިދުމަތް އިންތިހާބުގެ ކުރިން ލިބިގެންދާނެ ކަަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލައްވައި ކެމްޕ...

ޔަޒީދުގެ ފަރާތުން ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ބޮޑެތި ވައުދުތަކެއް

ޔަޒީދުގެ ފަރާތުން ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ބޮޑެތި ވައުދުތަކެއް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އަބްދުﷲ ޔަޒީދުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތަޢުލީމީ ބޮޑެތި ވަޢުދުތަކެއް އިޢުލާން ކުރައްވައިފ...

ކައުންސިލު ހުވާކުރި ފުރަތަމަ ދަރުބާރުގައި ސޮއިކުރި ގަލަން ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

ކައުންސިލު ހުވާކުރި ފުރަތަމަ ދަރުބާރުގައި ސޮއިކުރި ގަލަން ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް
  ކިތަންމެ އާދައިގެ އެއްޗެއްވިޔަސް އެ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރާ ކަމަކުން އެ އެއްޗެއް މަޝްހޫރުވެ އަދި ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ދެ އެވެ. އަދި އެ ތަކެތި ތާރީޚީ އެއްޗެއްގެ ގ...

އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ ރައީސްކަމަށް އަލީ ވަހީދު އަނެއްކާވެސް އިންތިހާބުކޮށްފި

އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ ރައީސްކަމަށް އަލީ ވަހީދު އަނެއްކާވެސް އިންތިހާބުކޮށްފި
މިއަދު އަލަށް އިންތިހާބުކުރި ބ. އޭދަފުށި ކައުންސިލުގެ ރައީސަކަށް މިހާރުވެސް އެ މަގާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ ޕީޕީއެމް ގެ މެންބަރު އަލީ ވަހީދު ހޮވައިފި އެވެ. ނައިބު ރައީސަކ...