މުނިފޫހި

ކެޓީ ޕެރީ އާއި އޮލަންޑޯ އަމިއްލަފުށީގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްފަހު ފުރައިފި

ކެޓީ ޕެރީ އާއި އޮލަންޑޯ އަމިއްލަފުށީގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްފަހު ފުރައިފި
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ ކެޓީ ޕެރީ އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އޮލަންޑޯ ބްލޫމް ބ. އަތޮޅު އަމިއްލަފުށީ ރިސޯޓްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްފަހު ފުރައިފ...

“ބޮސް” މިރޭ އޭދަފުށީގައި

ކުޅަދާނަ ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ ފާތިމަތު ނަހުލާގެ ވާހަކައަކަށް އައިޝަތު ރިޝްމީ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމް “ބޮސް” މިރޭ އޭދަފުށީގައި އެޅުވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވ...

ލަނޑާ ގިރާވަރުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްފަހު އާލިއާ ބަޓް ފުރައިފި

ލަނޑާ ގިރާވަރުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްފަހު އާލިއާ ބަޓް ފުރައިފި
ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު އެންމެ ގަދަޔަށް ފިޔަޖަހާ ޒުވާން ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓް އޭނާގެ އާއިލާއާ އެކު ބ. އަތޮޅު ލަނޑާގިރާވަރު ރިސޯޓްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްފަހު އިއްޔެ ފުރައިފި އެވ...