ވިޔަފާރި

އުރީދޫން ސުޕަނެޓް ސޭވަ ޕްލޭން އާއި ޓަބޯ ސްޕީޑް ބޫސްޓަ ތައާރަފްކޮށްފި

އުރީދޫން ސުޕަނެޓް ސޭވަ ޕްލޭން އާއި ޓަބޯ ސްޕީޑް ބޫސްޓަ ތައާރަފްކޮށްފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އަކީ އީޖާދީ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި މާކެޓަށް މުޅިން އައު ޚިދުމަތްތައް ތައާރަފްކުރުމުގައި އަބަދުވެސް އިސްނަގާ ކުންފުންޏެކެވެ. އެގޮތުން، އެކުންފުނީގެ ސުޕަރނެޓް ފ...

އުރީދޫގެ ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވި ތިން ކުންފުނީގެ ޑެމޯ ދައްކާލައިފި

އުރީދޫގެ ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވި ތިން ކުންފުނީގެ ޑެމޯ ދައްކާލައިފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ނިރު އެކްސެލެރޭޓަރ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސްޓާޓްއަޕް ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކުރި ތިން ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތްތައް ދައްކާލައިފިއެވެ. މި އިވެންޓުގައި މި...

ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ރިލޯޑްކުރުމުން 20 ޕަސެންޓް އިތުރު ކްރެޑިޓް މިހާރު ލިބޭނެ!

ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ރިލޯޑްކުރުމުން 20 ޕަސެންޓް އިތުރު ކްރެޑިޓް މިހާރު ލިބޭނެ!
ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުވާސަލާތީ އަދި ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި، ދިރާގުގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް ގެ ހިދުމަތް ކަމަށްވާ ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮ...

ހަމްޕު މާޒިޔާ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ހަމްޕު މާޒިޔާ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ
ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ނިއު ރޭޑިއަންޓުގައި މޮޅު ކުޅުމެއްދެއްކި ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ހުނަރުވެރި އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) މާޒިޔާ ސ.އ.ރ އަށް ބ...

ދިރާގުން ގެލެކްސީ އެސް 10 މިރޭ ރަސްމީކޮށް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރަނީ

ދިރާގުން ގެލެކްސީ އެސް 10 މިރޭ ރަސްމީކޮށް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރަނީ
ދިރާގުން ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ޕްލޭގްޝިޕް ފޯނު، ގެލެކްސީ އެސް 10 ރާއްޖޭގައި ރަސްމީކޮށް މިރޭ ތައާރަފު ކުރަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ދިރާގުން ބުނިގޮތުގައި މި އިވެންޓް ބާއ...

ބީއެމްއެލް އިން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހިވާގޮތަށް ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭގެ ޚިދުމަތް ހުޅުވާލައިފި

ބީއެމްއެލް އިން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހިވާގޮތަށް ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭގެ ޚިދުމަތް ހުޅުވާލައިފި
ބީއެމްއެލް އިން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހިވާގޮތަށް ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭގެ ޚިދުމަތް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.  ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށްޓަކައި މިހާރު ދައްކަންޖެ...

ސްކައި ގައިޒްއިން ބާއްވާ ޕެރޮމޯޓޯ އިވެންޓްގެ ލީޑް ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު

ސްކައި ގައިޒްއިން ބާއްވާ ޕެރޮމޯޓޯ އިވެންޓްގެ ލީޑް ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު
ސްކައި ގައިޒްއިން ބާއްވާ ޕެރޮމޯޓާ އިވެންޓްގެ ލީޑް ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ދިރާގުން ބުނީ އެ އިވެންޓްގެ މަގްސަދަކީ ސްކައި ގައިޒްއިން ރާއްޖޭގައި ސިންގަލް...