ވިޔަފާރި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ތަވަބާލަން ޕޫބަލަސިންގަމް ވަނީ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު ކަމުންނާއި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ބޯޑުގެ އެގްޒެކ...

އުގެއިލް ފައުންޑޭޝަންގެ އޭ.އައި. މޯލްޑިވްސްގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް

އުގެއިލް ފައުންޑޭޝަންގެ އޭ.އައި. މޯލްޑިވްސްގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް
އޭ.އައި (އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖަންސް) މޯލްޑިވްސް 2019 އަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި އުގެއިލް ފައުންޑޭޝަނުން ގުޅިއްޖެއެވެ. މި ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން، އުރީދޫ އަކީ މިއަހަރުގެ އޮގަ...

ބެއްލަ ވިސްޓާ އިން އާ ޚިދުމަތެއް!

ބެއްލަ ވިސްޓާ އިން އާ ޚިދުމަތެއް!
އޭދަފުށީގެ ރެސްޓޯރަންޓްރަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ބެއްލާ ވިސްޓާ ރެސްޓޯރަންޓުން އާ ޚިދުމަތެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. މިފަހަރު ތައާރަފުކޮށްފައި މިވ...

ދިރާގު ޓީވީގެ އޮން ޑިމާންޑް ޕްލެޓްފޯމަށް “ކައިލް އާއި ލުލޫ” ގެ ހާށަވިޔަނި

ދިރާގު ޓީވީގެ އޮން ޑިމާންޑް ޕްލެޓްފޯމަށް “ކައިލް އާއި ލުލޫ” ގެ ހާށަވިޔަނި
ދިރާގު ޓީވީއިން ކުޑަކުދިނަނަށް ހާއްސަ ދިވެހި 2ޑީ އެނިމޭޓެޑް ކާޓޫން ސީރީޒް “ކައިލް އާއި ލޫލޫ” ދިރާގު ޓީވީގެ އޮން ޑިމާންޑް ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް ބަލާލެވޭނެއެވ...

ބީއެމްއެލް އިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ސްޕޮންސަޝިޕްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ސްޕޮންސަޝިޕްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ރަސްމީ ސްޕޮންސަރުގެ ގޮތުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އާއި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާއެކު ވެފައި...

ދިރާގުން ގިގަބިޓް ސްޕީޑުގައި 1 ޖީ.ބީ.ޕީ.އެސް އާ ހަމައަށް އިންޓަނެޓް ތަޢާރަފްކޮށްފި

ދިރާގުން ގިގަބިޓް ސްޕީޑުގައި 1 ޖީ.ބީ.ޕީ.އެސް އާ ހަމައަށް އިންޓަނެޓް ތަޢާރަފްކޮށްފި
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މުވާސަލާތީ އަދި ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ދިރާގުން ހައިސްޕީޑް އިންޓަނެޓް މުޅިން އައު ހަރުފަތަކަށް ގެންގޮސް ފުރަތ...