ވިޔަފާރި

ދިރާގުން މުޅި ރާއްޖެ އަށް 4ޖީގެ ހިދުމަތްދޭން ދެ ކުންފުންޏަކާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ދިރާގުން މުޅި ރާއްޖެ އަށް 4ޖީގެ ހިދުމަތްދޭން ދެ ކުންފުންޏަކާއެކު ސޮއިކޮށްފި
އަންނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މުޅި ރާއްޖެ އަށް 4ޖީގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ނޮކިޔާ އާއި ހުއާވޭއާ އެކު ދިރާގުން އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މި ދާއިރާގެ ތަޖުރ...

ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ވިލާ ކޮލެޖުގައި އަންނަ މަހު ފަށާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ. ވިލާ ކޮލެޖުން ބުނިގޮތުގައި ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އަންނަ ހަފުތާގެ ބުރާސ...

އުރީދޫން މުޅި ރާއްޖޭގައި ސަބްމެރިން ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އުރީދޫން މުޅި ރާއްޖޭގައި ސަބްމެރިން ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
އުރީދޫން މުޅި ރާއްޖޭގައި ސަބްމެރިން ކޭބަލް އެޅުމަށް ހިންގާ 25 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، ކޭބަލް އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. އުރީދޫން ނެރުނު ބ...

ދިރާގު ސަބްމެރިން ކޭބަލްގެ މަރާމާތަށް ‘އާސިއާން އެކްސްޕްލޮރާ’ ރާއްޖޭގައި

ދިރާގު ސަބްމެރިން ކޭބަލްގެ މަރާމާތަށް ‘އާސިއާން އެކްސްޕްލޮރާ’ ރާއްޖޭގައި
ދިރާގު ސަބްމަރިންކޭބަލުގެ މުހިއްމު މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތަކަށް ‘އާސިއާން އެކްސްޕްލޯރާ’ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ. ދިރާގު ޑޮމެސްޓިކް ސަބްމެރީން ކޭބަލް ނެޓްވާކް ގާއިމުކުރުގެ...

ދިރާގުން އަންނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މުޅި ރާއްޖެ އަށް 4ޖީގެ ހިދުމަތް ދެނީ

ދިރާގުން އަންނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މުޅި ރާއްޖެ އަށް 4ޖީގެ ހިދުމަތް ދެނީ
އަންނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މުޅިރާއްޖެއަށް 4ޖީ ގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފި އެވެ. ދިރާގުން ބުނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް 4ޖީ...

ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ދުބާއީ ދަތުރެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި

ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ދުބާއީ ދަތުރެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި
ދިރާގު ޕޯސްޓް ޕެއިޑް ހިދުމަތް ބޭނުންކުރާ މީހުންނާއި އަލަށް ހިދުމަތް ހޯދާ މީހުންނަށް ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ދުބާއީއަށް ދެވޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. ދިރާގުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި...

ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ވެލިދޫގައި ފަށައިފި

ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ވެލިދޫގައި ފަށައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ނ. ވެލިދޫގައި ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމުން އޭޓީއެމްތަކުން ފައިސާ ނެގުމުގ...