ޚަބަރު

ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޯގަސްޓް 20 ގެ ނިޔަލަށް

ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޯގަސްޓް 20 ގެ ނިޔަލަށް
ބ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބ. އެޓޯލް ފުޓްބޯޅަ ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ މަހުގެ 20 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލައިފި...

ފުޓްސަލު ދަނޑުގެ ލައިޓް ސިސްޓަމް ލިބިއްޖެ: އޭދަފުށީ ކައުންސިލް

ފުޓްސަލު ދަނޑުގެ ލައިޓް ސިސްޓަމް ލިބިއްޖެ: އޭދަފުށީ ކައުންސިލް
ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ދަށުން އޭދަފުށީގައި އެޅި ފުޓްސަލު ދަނޑުގައި ބެހެއްޓި ލައިޓް ސިސްޓަމުން ދަނޑަށް ފުދޭވަރުގެ އަލިކަންނުލިބޭ މައްސަލަ ވަރަށް އަވަހަށް ހައްލުވާނެ ކަމަށާއި އާ...