ޚަބަރު

މިދިޔަ އަހަރު ދިރާގަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 701 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު

މިދިޔަ އަހަރު ދިރާގަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 701 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު
ރާއްޖޭގައި މުވާސަލާތީ ހިދުމަތް ދޭ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި، ދިރާގަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 701 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. ދިރާގުން މިރޭ ބޭއްވި...

އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
  ސިއްހީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ސިއްހީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް، ސަރުކާރުންދޭ ތިން އެވޯޑްގެ ތެރެއިން މިދިޔަ އަހަރު ސިއްހީ ހޭލުންތެރިކަން އ...

ދިރާގާއި ފެމިލީ ސެންޓަރު އަދި ޕޮލިސް ގުޅިގެން ގޮއިދޫގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފި

ދިރާގާއި ފެމިލީ ސެންޓަރު އަދި ޕޮލިސް ގުޅިގެން ގޮއިދޫގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފި
  ދިރާގު އޭދަފުށީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރާއި ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާވިސް ސެންޓަރު އަދި ފުލުހުންގުޅިގެން ބ. ގޮއިދޫގައި ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. “...