ޚަބަރު

އީދު ބަންދަށްފަހު ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ފެށިގެންދާނެ: ވާހިދު

އީދު ބަންދަށްފަހު ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ފެށިގެންދާނެ: ވާހިދު
  ބޮޑު އީދު ބަންދަށްފަހު ސަރުކާރުއޮފީސްތައް ހުޅުވުމާއެކު އޭދަފުށީގެ ތަރައްގީއަށް ރޭވިފައިހުރި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ މެންބަރ...