ޚަބަރު

“ބާ އެޓޯލް ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް” ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

“ބާ އެޓޯލް ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް” ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ބ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން މިދިޔަ އަހަރު ތައާރަފުކުރި “ބާ އެޓޯލް ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް” ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މި މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރު...

އެސްޓީއޯއިން ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް ބައިލައްކަ ރުފިޔާގެ ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި

އެސްޓީއޯއިން ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް ބައިލައްކަ ރުފިޔާގެ ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް ބައިލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން މިއަދު ބ...

ބިޒްނަސްގެ ޑިގްރީ ކޯހެއް ވިލާ ކޮލެޖުގެ އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި ފަށަނީ

ބިޒްނަސްގެ ޑިގްރީ ކޯހެއް ވިލާ ކޮލެޖުގެ އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި ފަށަނީ
ވިލާ ކޮލެޖުގެ އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑިގްރީ ކޯހެއް ފެށުމަށް ވިލާ ކޮލެޖުން ނިންމައިފި އެވެ. ވިލާ ކޮލެޖްގެ އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގެ މޭ މަހުގެ އިންޓޭ...