ޚަބަރު

ޑީއާރުޕީގެ އެންމެ ވޯޓެއްވެސް އެމްޑީޕީ އަކަށް އަތެއް ނުވާނެ: ސަލީމް

ޑީއާރުޕީގެ އެންމެ ވޯޓެއްވެސް އެމްޑީޕީ އަކަށް އަތެއް ނުވާނެ: ސަލީމް
  މިމަހު 28 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އޭދަފުށިން ޑީއާރުޕީގެ އެންމެ ވޯޓެއްވެސް އެމްޑީޕީއަށް ނުލިބޭނެ ކަމަށް އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު...

އިންތިހާބު އޮބްޒާވްކުރުމަށާއި މޮނިޓަކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އިންތިހާބު އޮބްޒާވްކުރުމަށާއި މޮނިޓަކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ސެޕްޓެމްބަރ 28 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރު އޮބްޒާވްކުރުމަށާއި މޮނިޓަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު...

އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
  ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި، ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދުން ފެށިގެން ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް އިލެކ...