އަތޮޅުތެރެއިން

ދަރަވަންދު އާއި ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ސާވޭތައް ނިމިއްޖެ

ދަރަވަންދު އާއި ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ސާވޭތައް ނިމިއްޖެ
ބ. ދަރަވަންދު އާއި މި އަތޮޅު ކެންދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ސާވޭތައް ނިމިފައިވާ ކަމަށް، އެ ދެ މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ. އެމްޓ...

ރާއްޖޭގެ ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށްލައިގެން މާޅޮހުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު

ރާއްޖޭގެ ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށްލައިގެން މާޅޮހުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު
ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާތައް ފެންނަ ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށްގެން ބ. މާޅޮހުގެ ދަތުރެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އުރީދޫން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނީ ރާއްޖޭގެ ރީތ...

ކުޑަރިކިލަށް ޑޮކްޓަރު ފޮނުވީ މުޒާހަރާ ކޮށްގެނެއް ނޫން: އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ކުޑަރިކިލަށް ޑޮކްޓަރު ފޮނުވީ މުޒާހަރާ ކޮށްގެނެއް ނޫން: އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ކުޑަރިކިލުގައި ޑޮކްޓަރެއް ނެތި ގިނަދުވަސް ވާތީ އެ ރަށުސިއްހީ މަރުކަޒު ބަންދުކޮށް ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެންމެ ފަހުން އިއްޔެ އެރަށަށް ޑޮކްޓަރަކު ފޮނުވީ މުޒ...

ކުޑަރިކިލުގައި ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހޮޑުލުމުގެ ރޯގާ ފެތުރެނީ، ޑޮކްޓަރަކު ނެތް!

ކުޑަރިކިލުގައި ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހޮޑުލުމުގެ ރޯގާ ފެތުރެނީ، ޑޮކްޓަރަކު ނެތް!
ބ. ކުޑަރިކިލުގައި ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހޮޑުލުމުގެ ރޯގާގެ އިތުރުން ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާއިރު، އެރަށު ހެލްތް ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ޑޮކްޓަރަކު ނެތި ހަފްތާއެއް ވެފައިވާކަމަށް ކުޑަރި...

ބ. އަތޮޅު ފަޅުތަކާއި ފިނޮޅުތަކާއި ފަޅުރަށްތައް އަތޮޅު ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރަން ގަރާރެއް

ބ. އަތޮޅު ފަޅުތަކާއި ފިނޮޅުތަކާއި ފަޅުރަށްތައް އަތޮޅު ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރަން ގަރާރެއް
ބ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރެއަށް ނުވަދެހުރި ހުރިހާ ފަޅުތަކާއި ފިނޮޅުތަކާއި އަދި ފަޅުރަށްތައް ބެލެހެއްޓުން ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުމަށް، ބ. އަތޮޅު ކައުންސ...