އަތޮޅުތެރެއިން

ފަސްކޮށްފައިވާ މިނިވަން 50 އޭދަފުށި – ހިތާދު މެޗު އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު

ފަސްކޮށްފައިވާ މިނިވަން 50 އޭދަފުށި – ހިތާދު މެޗު އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު
އެމްއޭއެމްގެ އިންތިހާބު ނިމެންދެން ފަސްކޮށްފައިވާ މިނިވަން ފަންސާސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އޭދަފުއްޓާއި ހިތާދޫ ޓީމު ކުޅޭ މެޗު އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ...

ގޮއިދޫގައި ޖަނަރޭޓަރު ބެހެއްޓުމަށް ލަންކާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ގޮއިދޫގައި ޖަނަރޭޓަރު ބެހެއްޓުމަށް ލަންކާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި
  ފެނަކައިން ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ރަށްރަށުގެ އިންޖީނުގެތަކާއި ކަރަންޓް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ނެޓްވޯކްގެ ފެންވަރުމަތިކޮށް، އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދާ ނ...

މަރުވީ ޖިންސީ ގޯނާގެ ސަބަބުން ލިބުނު ކުއްޖެއް ކަމަށް ތުޅާދޫ އަންހެން މީހާ ބުނެފި

މަރުވީ ޖިންސީ ގޯނާގެ ސަބަބުން ލިބުނު ކުއްޖެއް ކަމަށް ތުޅާދޫ އަންހެން މީހާ ބުނެފި
ކައިވެނިން ބޭރުން މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި މަރުވި ކުއްޖާއަކީ މީހަކު ކުރި ޖިންސީ ގޯނާގެ ސަބަބުން ލިބުނު ކުއްޖެއް ކަމަށް ބ. ތުޅާދޫން ހައްޔަރު ކުރި އަންހެން މީ...