އަތޮޅުތެރެއިން

ތުޅާދޫ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ތުޅާދޫ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
    ކުށްމަދު އަމާން ވެށްޓެއް ގާއިމުކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބ. ތުޅާދޫ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރ...

ތުޅާދޫ އިންޖީނުގެ ޔުޓިލިޓީސްއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް: ހުކުމް

ތުޅާދޫ އިންޖީނުގެ ޔުޓިލިޓީސްއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް: ހުކުމް
  ބ. ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ ޔުޓިލިޓީސް ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނު އަސާސީއާއި ގާނޫނުގެ އިމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ތުޅާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށް...

އެކުވެރިކަމުގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގައި ބޮޑު ތަފާތަކުން ކިހާދޫ ބަލިވެއްޖެ

އެކުވެރިކަމުގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގައި ބޮޑު ތަފާތަކުން ކިހާދޫ ބަލިވެއްޖެ
  ޗުއްޓީ ބަންދާއި ދިމާކޮށް މިއަދު އަމިއްލަ ރަށުގައި ދޮންފަނާއެކު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ މެޗުން ބޮޑު ތަފާތަކުން ކިހާދޫ ބަލިވެއްޖެއެވެ. ދޮންފަނު އަންހ...