އަތޮޅުތެރެއިން

ލޯންޗެއްގެ ބުރަފައްޗެއްގައި ޖެހި ޓޫރިސްޓަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމުވެއްޖެ

ލޯންޗެއްގެ ބުރަފައްޗެއްގައި ޖެހި ޓޫރިސްޓަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމުވެއްޖެ
ރީތި ބީޗު ރިސޯޓް ފަޅުތެރޭގައި ޑައިވިންކުރަން ދާން ތައްޔާރުވާން އުޅުނު އަންހެން ޓޫރިސްޓަކު ލޯންޗެއްގެ ބުރަފައްޗެއްގައި ޖެހި ވަރަށްބޮޑަށް ޒަހަމު ވެއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާ...