ޚަބަރު

މެސީ އާއި ޒުވާން މަސްވެރިޔާ އުރީދޫ ނެޓްވޯކް ޕްރޮމޯޓް ކުރާ ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް

މެސީ އާއި ޒުވާން މަސްވެރިޔާ އުރީދޫ ނެޓްވޯކް ޕްރޮމޯޓް ކުރާ ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް
އުރީދޫ ގްރޫޕްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސަޑަރު މެސީ އާއި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސަޑަރު، ޒުވާން މަސްވެރިޔާ ހިމަނައިގެން ކުންފުނީގެ ވަރުގަދަ ނެޓްވޯކް ދައްކުވައިދޭ ބައިނަ...

އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ އިކުއިޕްމަންޓްތައް އިންސްޓޯލްކޮށްފި

އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ އިކުއިޕްމަންޓްތައް އިންސްޓޯލްކޮށްފި
ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދިނުމަށް އަތޮޅުތެރޭގެ ހަތް ސަރަހައްދުގައި ގާއިމްކުރި މެޑިކަލް ފެސިލިޓީތަކުގައި އިކްއިޕްމަންޓްތައް އިންސްޓޯލްކޮށް ނިމިފައިވާކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެފ...

ދިރާގު ޓީވީ އަށް އެޕްލައި ކޮށްގެން ޖޮއިބޮކްސް އާއެކު ދެ މަހުގެ މަހުފީ މުޅިން ހިލޭ!

ދިރާގު ޓީވީ އަށް އެޕްލައި ކޮށްގެން  ޖޮއިބޮކްސް އާއެކު ދެ މަހުގެ މަހުފީ މުޅިން ހިލޭ!
ދިރާގު ޓީވީއަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަރަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. ދިރާގުން ބުނިގޮތުގައި މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން މިހާރ...

އޭދަފުށީ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ތިން މީހަކު އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާދެނީ

އޭދަފުށީ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ތިން މީހަކު އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާދެނީ
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ގާއިމުކުރި ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ތިން މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އެބަ ގެންދެ އެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރ...