ޚަބަރު

“ބިން ހިއްކުމަށްޓަކައި ރިޔާސީ އިންތިހާބު އެމްޑީޕީން އެއްބުރުން ކާމިޔާބު ކުރަންޖެހޭ”

“ބިން ހިއްކުމަށްޓަކައި ރިޔާސީ އިންތިހާބު އެމްޑީޕީން އެއްބުރުން ކާމިޔާބު ކުރަންޖެހޭ”
  އޭދަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމަށްޓަކައި އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އެމްޑީޕީން އެއްބުރުން ކާމިޔާބު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބ. އަތޮޅުގެ އެމްޑީޕީ ކެމްޕޭން ޓީމުގެ އިސްމެންބަރެއްކަމަށ...

ގާސިމްގެ ވެރިކަމެއްގައި ކޮންމެ ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އަޅާނެ: އިލްހާމް

ގާސިމްގެ ވެރިކަމެއްގައި ކޮންމެ ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އަޅާނެ: އިލްހާމް
  ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރިއާސީ ކެންޑިޑޭޓް އޮންރަބްލް ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ވެރިކަމެއްގައި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އަޅުއްވާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުގެ ރ...

“އޭދަފުށީ ބިން ހިއްކުމުން އެންމެބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭނީ ރަށުގެ ފަރަށް”

“އޭދަފުށީ ބިން ހިއްކުމުން އެންމެބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭނީ ރަށުގެ ފަރަށް”
  ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ އޭދަފުށީ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުން ތިމާވެއްޓަށް އެންމެބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭނީ ރަށުގެ ފަރަށް ކަމަށާއި އަދި ހިއްކާ ސަރަހަ...