ރިޕޯޓް

ވިސްނާލަމާތޯ؟

ވިސްނާލަމާތޯ؟
މުޖުތަމައެއްގެ ހަމަޖެހުމާއި، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެ މުޖުތަމައެއްގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހާ ފަރުދުންގެ ޒިންމާއެކެވެ. ވަކީން ހާއްސަކޮށް ރަށްފު...

ހަމްޕު – ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވުމުގެ އުއްމީދުގައި

ހަމްޕު -  ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވުމުގެ އުއްމީދުގައި
އޭނާގެ ނަމަކީ، ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި މީގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން ވެސް މީހަކު ދަންނާނެ ނަމެއް ނޫނެވެ. އޭރު އޭނާގެ ހުނަރުވެރިކަން ދެކެފައި ވަނީ ހަމައެކަނި އޭނާ ނިސްބަތްވާ...

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި: 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ 100 އިގެ ވިޔަފާރިއެއް

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި: 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ 100 އިގެ ވިޔަފާރިއެއް
ހަތްދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު، ޓޫރިޒަމް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުވެގެން އައި ދުވަސްވަރު، ރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްތަކާއެކު ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއަރައި ތަރައްޤީވަމުން...

ތަފާތު ނެރެދޭނީ ސަޕޯޓަރުން

ތަފާތު ނެރެދޭނީ ސަޕޯޓަރުން
މިއަދަކީ އަނެއްކާވެސް ފުޓްބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ އޭދަފުށީގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ހާއްސަ ދުވަހެކެވެ. މިނިވަން ފަންސާސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން ކޮލިފިކޭޝަންގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ދު...

“އުނބަށް ޖެހުމު”ގައި ސަރުކާރުން ވަކި އިމެއް ގެންގުޅުން ބުއްދިވެރިތަ؟

ބޮޑު އީދު ޗުއްޓީއަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް ވެސް އަހަރަކު އެއް ފަހަރު އަންނަ އެންމެ އުފާވެރި ދުވަސްތަކޭ ބުނުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ހާއްސަކޮށް، އާއިލީ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަ ކު...