ރިޕޯޓް

ކުޅުންތެރިން އެހެން ޓީމުތަކަށް ދިއުމުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ ކޮންބައެއް؟

ކުޅުންތެރިން އެހެން ޓީމުތަކަށް ދިއުމުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ ކޮންބައެއް؟
2013 ވަނަ އަހަރުގެ ބ. އެޓޯލް ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް ކާމިޔާބު ކުރި އޭދަފުށީ ޓީމުގައި ހިމެނުނު މުހިއްމު ތިން ކުޅުންތެރިއަކު އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށަށް ކުޅެން ނިންނި ނިންމުން ވެގ...