ރިޕޯޓް

2013 އަށް ބަލާލުމެއް

2013 އަށް ބަލާލުމެއް
ވޭތުވެދިޔަ 2013 ވަނަ އަހަރަކީ ނިސްބަތުން އޭދަފުށީގައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިނގި އަހަރެކޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ. އެ އަހަރު ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ޝާމިލް ވެގެން އުޅުނީ ސިޔާސީ ކަންކަމު...

ގޮއިދޫ: ބީވެގެން ގޮސްފައިވާ ހިތްގައިމު މާޒީއެއްގެ ފޮނި ހަނދާންތައް

ގޮއިދޫ: ބީވެގެން ގޮސްފައިވާ ހިތްގައިމު މާޒީއެއްގެ ފޮނި ހަނދާންތައް
[ލިޔުނި؛ ހުސައިން ފިޒާހް. ހުސައިން ފިޒާހް އަކީ ސޭންޑްކޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ބައިގެ ޑައިރެކްޓަރެވެ. ތިމާވެށީގެ ސައިންސްއިން ބެޗްލާސް ޑިގްރީއެއް އޭނާ ނެ...