ރިޕޯޓް

ތިމާވެއްޓަށް ދެވޭ ސަމާލުކަން

ތިމާވެއްޓަށް ދެވޭ ސަމާލުކަން
އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅެމުންދާ ވެއްޓާ ގުޅިފައިވާ އެންމެހައި ތަންތަނަކީ، ތިމާވެށީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަންތަނެވެ. މޫދާއި ފަޅާއި ފަރުފަދަ ތަންތަނާއި، ގޮނޑުދޮށާއި މީހުން ދިރިއުޅ...

މިރެއަށްފަހު ދެން ނުފެންނާނެ، ބޭނުމީ ތައްޓާއެކު ނިންމަން: މަޖިއްޓޭ

މިރެއަށްފަހު ދެން ނުފެންނާނެ، ބޭނުމީ ތައްޓާއެކު ނިންމަން: މަޖިއްޓޭ
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގައި މިރޭ ތިމަރަފުއްޓާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗަކީ އޭދަފުށީ ޓީމުގެ ޖާޒީގައި އޭނާ ފެންނާނެ އެންމެ ފަހު މެޗުކަމަށާއި ރީތި ނަމަކާއެކު ވަކިވާން ބ...

ފުޓްބޯޅަ ދަސްކުރީ އޭދަފުށިން، އަގު އަދާކޮށްދޭން ބޭނުން: ކިތުނާ

ފުޓްބޯޅަ ދަސްކުރީ އޭދަފުށިން، އަގު އަދާކޮށްދޭން ބޭނުން: ކިތުނާ
މިއަހަރުގެ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އޭދަފުށި ދަތުރުކޮށްފައިވާއިރު ޓީމުގައި ހިމެނޭ ރަށުން ބޭރު ކުޅުންތެރިންގެ ހިއްސާ ކުޑައެއް ނޫނެވެ. އޭދަފުށ...

މިއަށްވުރެ އަހަރެން ހޯދަން ބޭނުންވާ އެހެން ކާމިޔާބެއް ނެތް: ސައްޓު

މިއަށްވުރެ އަހަރެން ހޯދަން ބޭނުންވާ އެހެން ކާމިޔާބެއް ނެތް: ސައްޓު
އިޝާން އިބްރާހިމް އޭ ބުނުމުން އެއީ ކާކު ކަން ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކަށް  ނޭގިދާނެއެވެ. އެކަމަކު ސައްޓު އޭ ބުނުމުން އެއީ ކާކުކަން ނޭގޭ ފުޓްބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ މީހަކު ރަށުގައި މަދު...