އަތޮޅުތެރެއިން

ފެމިލީ ސެންޓަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ފެމިލީ ސެންޓަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
  ބ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި، ބ. ފުޅަދޫ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮ...

ގިނަ އަދަދެއްގެ ސޮފްޓު ޑްރިންކްސް އާއި ކޭކުތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ސޮފްޓު ޑްރިންކްސް އާއި ކޭކުތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި
ހިތާދޫން އާމިރު އަބްދުއްލަޠީފް ބ. ހިތާދޫ ފިހާރައެއްގެ ގުދަނުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސޮފްޓް ޑްރިންކުސް އާއި ކޭކު ފޮށިތަކެއް ވަގަން ނަގައިފި އެވެ. ހިތާދޫ އާފަސް ޔޫނުސް މޫސާގެ ވަ...