ޚަބަރު

ލަންކާއަށް ގެއްލުނު ކަމަށްބުނާ އޭދަފުށީ ޒުވާނާ ވަނީ އަމިއްލައަށް ފިލާފައި

ލަންކާއަށް ގެއްލުނު ކަމަށްބުނާ އޭދަފުށީ ޒުވާނާ ވަނީ އަމިއްލައަށް ފިލާފައި
  ލަންކާ އަށް ދިއުމަށް ފަހު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިއްޔެ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ބ. އޭދަފުށި، ލީބިޔާ، އަހްމަދު ޝިމްހާދު ވަނީ ގެއްލިފައި ނޫން ކަމަށާއި އޭނާ ވަނީ...

ހަވީރު އެވޯޑްސް އަށް އަނެއްކާ ވެސް ސެންޓޭ އާއި ހަމްޕު ނޮމިނޭޓް ވެއްޖެ

ހަވީރު އެވޯޑްސް އަށް އަނެއްކާ ވެސް ސެންޓޭ އާއި ހަމްޕު ނޮމިނޭޓް ވެއްޖެ
މި އަހަރުގެ ދިރާގު ދިވެހި ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުން ވާދަކުރާ ގަދަ ފަސް ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އަދި 21 އަހަރުން ދަށުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ވާދަކ...

ގޮއިދޫގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ގޮއިދޫގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
  ބ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ގޮއިދޫގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ކުރިއަށް ގެންދ...

ޔުނައިޓެޑް ވީ ބަލިކޮށް އެމްއޭ ޔުނައިޓެޑް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ޔުނައިޓެޑް ވީ ބަލިކޮށް އެމްއޭ ޔުނައިޓެޑް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
  އަޟްހާ އީދަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ ކްލަބުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެސްޓީއޯ ނޫފަހި ފުޓްބޯޅަ ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމްއޭ ޔުނައިޓެޑް ހޯދައިފި އެވެ. ޗެމ...

ޑރ. ސަހީރު އަބްދުﷲ އަނެއްކާވެސް އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ސެންޓަރަށް

ޑރ. ސަހީރު އަބްދުﷲ އަނެއްކާވެސް އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ސެންޓަރަށް
އިންޑިޔާގެ ޕީއާރުއެސް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަރުންމަތީގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ ޑޮކްޓަރެއްކަމަށް ޑރ. ޝަހީރު އަބްދުﷲ އަނެއްކާވެސް އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ސެންޓަރުގައި ޒި...