ޚަބަރު

ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ކެންދޫ އަށް

ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ކެންދޫ އަށް
ރެޑްވޭވް ބާ އެޓޯލް ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖުގެ ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ކެންދޫ ހޯދައިފި އެވެ. އެހެންކަމުން މުބާރާތުގެ ގަދަ ހަތަރު ޓީމު މިހާރު ވަނީ ކަނޑައެޅިފަ އެވެ. އޭ ގްރޫޕުގެ ސެމީގެ ފަ...

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަމްބަރު ތަރުތީބު ކޮށްފި

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަމްބަރު ތަރުތީބު ކޮށްފި
ޖެނުއަރީ 18 ގައި ބާއްވާ ދެ ވަނަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އޭދަފުށީ ކައުންސިލަށާއި ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުމަށ...

ސާކު ގައުމުތަކުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްތަކުގެ ރައީސުންގެ ބައްދަލުވުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ

ސާކު ގައުމުތަކުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްތަކުގެ ރައީސުންގެ ބައްދަލުވުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ
ސާކު ގައުމުތަކުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްތަކުގެ ރައީސުންގެ ބައްދަލުވުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބުނެފި އެވެ. ރައްޔި...

ޕީޕީއެމުން އޭދަފުށީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވައިފި

ޕީޕީއެމުން އޭދަފުށީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވައިފި
  ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރަން ހަ ކެންޑިޑޭޓުން މިއަދު ބޭއްވި ޕްރައިމަރީން ހޮވައިފ...

ސައިކަލު އެކްސިޑެންޓްވެ ފިހާރައެއްގެ ބިއްލޫރިގަޑު ތަޅައިގެން ހިގައްޖެ

ސައިކަލު އެކްސިޑެންޓްވެ ފިހާރައެއްގެ ބިއްލޫރިގަޑު ތަޅައިގެން ހިގައްޖެ
އޭދަފުށީގައި ރޭ އަންހެނަކު ސައިކަލު ދުއްވަން ދަސްކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭ ސައިކަލް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ގޮސް ފިހާރައެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑުގައި ޖެހި، ފިހާރައިގެ ބިއްލޫރި ގަނޑު ވަރ...