ޚަބަރު

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ފަށައިފި

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ފަށައިފި
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 35 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެ ސްކޫލުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ފަށައިފި އެވެ. އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އެ ސްކޫލުގައި މިއަދު ހެނދުނުވަނީ...

އެކުއާކަލްޗާކުރުމަށް ބ. އަތޮޅުގެ ފަޅެއް ފަޅުރަށަކާއެކު ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި

އެކުއާކަލްޗާކުރުމަށް ބ. އަތޮޅުގެ ފަޅެއް ފަޅުރަށަކާއެކު ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި
  ވިޔަފާރި އުސޫލުން މަސް ވިއްސައި އާލާކުރުމަށް ބ. އަތޮޅުގެ ފަޅެއް ފަޅުރަށަކާއެކު21 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ މި...

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 11 އަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 11 އަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 11 އަށް މިއަހަރު ވަނުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން މިއަދު ނެރެފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވ...

ހިތާދޫ އިންޖީނުގެއަށް ދިން ބައިމިލިއަން ރުފިޔާ އަތޮޅު ކައުންސިލުގައި ފޮރުވާފައި

ހިތާދޫ އިންޖީނުގެއަށް ދިން ބައިމިލިއަން ރުފިޔާ އަތޮޅު ކައުންސިލުގައި ފޮރުވާފައި
  ބ. ހިތާދޫ އިންޖީނުގެ ތަރައްގީ ކުރުމަށް 2008 ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ ބައިމިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީގެ ފައިސާ އޭރުގެ ބ. އަތޮޅު އޮފީހުގެ އެކައު...

މިދިޔަ އަހަރު އޯލެވެލް ހެދި ކުދިންގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން ފަށައިފި

މިދިޔަ އަހަރު އޯލެވެލް ހެދި ކުދިންގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން ފަށައިފި
މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ކެމްބްރިޖް ޖީސީއީ އޯލެވެލް އާއި އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގައި ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ބައިވެރިވި ކުދިންގެ ނަތީޖާ އެ މަރުކަޒުން އިއްޔެ ދޫކުރަން ފަށަ...

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ފާމަސީ ހިންގުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަނީ

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ފާމަސީ ހިންގުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަނީ
ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ފާމަސީ، ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. ބ. އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލުން މިދިޔަ ހަފްތާތެރޭގައި ނެރެފައިވާ އ...