ޚަބަރު

ހިސާންގެ ކެމްޕޭން ޕޯސްޓަރުތައް ހިއްޕާފައިވަނީ ގަވައިދާ ޚިލާފަށް: ކައުންސިލް

ހިސާންގެ ކެމްޕޭން ޕޯސްޓަރުތައް ހިއްޕާފައިވަނީ ގަވައިދާ ޚިލާފަށް: ކައުންސިލް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ބ. އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އަލްއުސްތާޒާ ހިސާން ހުސައިންގެ ކެމްޕޭން ޕޯސްޓަރުތައް އޭދަފުށީ ސަހަރާ ފާރުގައި ހިއްޕާފައިވަނީ ގަވާއ...

70 ޕަސެންޓް ވޯޓް ވަނީ ޔަގީން ކުރެވިފައި: ސަލީމް ކެމްޕޭން ޓީމް

70 ޕަސެންޓް ވޯޓް ވަނީ ޔަގީން ކުރެވިފައި: ސަލީމް ކެމްޕޭން ޓީމް
  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް އަހްމަދު ސަލީމް (ރެޑްވޭވް) އަށް އޭދަފުށީގެ 70 ޕަސެންޓް ވޯޓް މިހާތަނަށް ޔަގީ...