ކުޅިވަރު

އަލްމަރުހޫމް އަހްމަދު ޝާހީން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ތަށި ފެއިމްސް ޔުނައިޓެޑަށް

އަލްމަރުހޫމް އަހްމަދު ޝާހީން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ތަށި ފެއިމްސް ޔުނައިޓެޑަށް
އޭދަފުއްޓަށް ހުޅުވާލައިގެން އަލްމަރުހޫމް އަހްމަދު ޝާހީންގެ ހަނދާނުގައި ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފެއިމްސް ޔުނައިޓެޑް ހޯދައިފިއެވެ. ފެއިމްސް ޔުނައިޓެޑް މުބ...

ސެމީ ފައިނަލުގައި އޭދަފުށްޓާއި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް މިއަދު ހަވީރު

ސެމީ ފައިނަލުގައި އޭދަފުށްޓާއި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް މިއަދު ހަވީރު
މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެލްމޯބައިލް ޔޫތް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އޭދަފުށްޓާއި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ.  މުބާރާތުގެ...

ފޯސީޒަންސްއާއި ވެލާ ސްޕޯޓްސް ކަޓައި، ޓީމުތައް ކުއާޓާއަށް

ފޯސީޒަންސްއާއި ވެލާ ސްޕޯޓްސް ކަޓައި، ޓީމުތައް ކުއާޓާއަށް
އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އަލްމަރުހޫމް އަހްމަދު ޝާހީން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ގުރޫޕްސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް މިއަދު ނިމިއްޖެއެވެ. މިއަދު ކުޅުނު ގުރޫޕް ސީގެ އެންމެ ފަހުމެޗުގަ...

ސޫޕާއި ފެއިމްސްގެ ހެޓްރިކް ތަކާއެކު ގުރޫޕް އޭގެ މެޗުތައް ނިމިއްޖެ

ސޫޕާއި ފެއިމްސްގެ ހެޓްރިކް ތަކާއެކު ގުރޫޕް އޭގެ މެޗުތައް ނިމިއްޖެ
އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އަލްމަރުހޫމް އަހްމަދު ޝާހީން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ގުރޫޕް އޭގެ މެޗުތަށް ނިމިއްޖެއެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި ދަ ޗެލެންޖާސްގެ މައްޗަށް އެފްސީ ސޫޕ...

ފަހު މިނިޓްގައި ޖެހި ލަނޑުން މަހިބަދޫ ބަލިކޮށް އޭދަފުށި ސެމީއަށް

ފަހު މިނިޓްގައި ޖެހި ލަނޑުން މަހިބަދޫ ބަލިކޮށް އޭދަފުށި ސެމީއަށް
ފަހުވަގުތު ކާމިޔާބުކުރި ގޯލާއެކު 0-1 އިން މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ އޭދަފުށި ޒުވާނުންގެ ކްލަބް އެލް މޮބައިލް ޔޫތް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީފައިނަލަށް ދަތު...

އަނަންތަރަ މޮޅުވިއިރު، ސޮނެވާއާއި ސަޖި އެންޑް ފްރެންޑްސް އެއްވަރުވެއްޖެ

އަނަންތަރަ މޮޅުވިއިރު، ސޮނެވާއާއި ސަޖި އެންޑް ފްރެންޑްސް އެއްވަރުވެއްޖެ
އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އަލްމަރުހޫމް އަހްމަދު ޝާހީން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި މިއަދު ހަވީރުގެ މެޗުތަކުން ސޮނެވާފުށްޓާއި ސަޖި އެންޑް ފްރެންޑްސް އެއްވަރުވެ، އަނަންތަރަ...

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ ކުލަބާއި މަހިބަދޫ މިރޭ

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ ކުލަބާއި މަހިބަދޫ މިރޭ
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ ކުލަބާއި މަހިބަދޫ މިރޭ ބައްދަލުކުރާނެެއެވެ. އޭދަފުށި ޓީމު ކުއާޓާގެޖާގަ ހޯދީ ގުރޫޕް 3ގެ އެއްވަނައިގައި އޮވެއެވެ. ގުރޫޕު 3ގައި އ...