ކުޅިވަރު

ޖޫނިއާ ފުޓުބޯޅަ ޗެމްޕިއަންކަން ވައިލެޓް ހައުސް ހޯދައިފި

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓަހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއާ ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވައިލެޓް ހައުސް ހޯދައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނު ޖޫނިއާ...