ކުޅިވަރު

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަހައުސް ފުޓްބޯޅަމުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ފަށައިފި އެވެ. އޭދަފުށީ ދިރާގު އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގެ މެނޭޖަރު އަހްމަދު ޝަފީއު ފައްޓަވައިދެއްވި...

ޔޫ ސްޕޯޓްސް އިން ބ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ޔޫ ސްޕޯޓްސް އިން ބ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ
ކުޅިވަރު ސާމާނު ވިއްކާ ބ. އޭދަފުށީ ޔޫ ސްޕޯޓްސް ފިހާރައިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ޔޫ ސްޕޯޓްސް...

ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން މޮޅުވެ ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު މާރެސް އިން އާ ކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ބ. މާޅޮހު މާރެސް ޓީމާއި ޅ. ނައިފަރު އިފްތިތާޙު އިސްދަރިވަރުންގެ ޖަމިއްޔާ މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު ބ. މާޅޮސް މާރެސް ޓީމު...

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ޒޯން 3 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މިއަދުގެ އޭދަފުށި – ކުރެންދޫ މެޗް ފަސްކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ޒޯން 3 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މިއަދުގެ އޭދަފުށި - ކުރެންދޫ މެޗް ފަސްކޮށްފި
2:00 : ޒޯން 3 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ބ. އޭދަފުށީގައި ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި އޭދަފުށި ޔޫތް ސްޕޯޓްސް އާއި ޅ.ކުރެންދޫ ހަފްސީ ސްޕޯޓްސް ގެ މެޗް މާދަމާ އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ....

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ހޯދުމަށް ބާސެލޯނާ އަދި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ނުކުންނަނީ

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ހޯދުމަށް ބާސެލޯނާ އަދި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ނުކުންނަނީ
މި ސީޒަންގެ ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗް ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅޭނެ އެވެ. އިޓަލީގެ ރޯމްގައި އެތައް ހާސް ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ކުޅޭ މި މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރާނ...