ކުޅިވަރު

ޒޯން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ ހުޅުވައިދޭނީ ކުރެންދޫ އާއި ނައިފަރު ޖުވެނައިލް

ޒޯން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ ހުޅުވައިދޭނީ ކުރެންދޫ އާއި ނައިފަރު ޖުވެނައިލް
ވަތަނިއްޔާ ދިވެހި ލީގަށް ކޮލިފައިވުމަށްޓަކައި ކުޅޭ ޒޯން 3 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މާދަމާ ހަވީރު ޅ. ނައިފަރު ޖުވެނައިލް އާއި ކުރެންދޫގެ ޓީމް ބައްދަލު ކުރާ ގޮތަށް...

އިތުރު ވަގުތު ޖެހި ލަނޑާ އެކު 2-1 އިން ޔުއޭފާ ކަޕްގެ ތަށި ޔޫކްރެއިންގެ ޝަކްޓާ ކާމިޔާބުކޮށްފި

އިތުރު ވަގުތު ޖެހި ލަނޑާ އެކު 2-1 އިން ޔުއޭފާ ކަޕްގެ ތަށި ޔޫކްރެއިންގެ ޝަކްޓާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި 53,100 ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ކުޅެވުނު ޔުއޭފާ ކަޕްގެ ތަށި ޖަރުމަނުގެ ވާޑަ ބްރޭމަންއާ ބައްދަލުކޮށް ޔުކްރެއިންގެ ޝަކްޓާ ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ. ފ...

އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ކޯޓް ސަރަހައްދު ލެވެލްކޮށް ވޮލީ ޕޯސްޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ކޯޓް ސަރަހައްދު ލެވެލްކޮށް ވޮލީ ޕޯސްޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ބ. އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ކޯޓް ސަރަހައްދު ލެވެލްކޮށް ވޮލީ ޕޯސްޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި މި މަސައްކަތް ދޮޅު މަހެއްހ...

މި އަހަރުގެ ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތް ޅ. ނައިފަރުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

މި އަހަރުގެ ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތް ޅ. އަތޮޅު ނައިފަރުގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ވޮލީބޯލް އެސޯޝިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ. މުބާރާތުގައި މި އަތޮޅުން ބައިވެރިވެފައި ވަ...

މުބާރާތަށް އޭދަފުށީގެ ދަނޑުގެ ވެލިގަނޑު އެއްވަރުކޮށް ހަރުކުރަން ފަށައިފި

މުބާރާތަށް އޭދަފުށީގެ ދަނޑުގެ ވެލިގަނޑު އެއްވަރުކޮށް ހަރުކުރަން ފަށައިފި
ބ. އޭދަފުށީގައި މި މަހުގެ 21 އިން 30 އަށް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވަތަނިއްޔާ ދިވެހި ލީގަށް ކޮލިފައިވުމަށް ކުޅޭ ޒޯން 3 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މެޗްތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފާއި...

މި އަހަރުގެ ޒޯން މުބާރާތް ވެސް އޭދަފުށީގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

މި އަހަރުގެ ޒޯން 3 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބ. އަތޮޅު އޭދަފުށީގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން އެފްއޭއެމުން ހާމަކޮށްފި އެވެ. މި ކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވ...

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި
މި އަހަރުގެ ބައިނަލް އަގްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި އެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާ ގުޅުވަ...

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ސްޕޮންސަރޝިޕް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފޯނު ކުންފުންޏަކަށް

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ސްޕޮންސަރޝިޕް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފޯނު ކުންފުންޏަކަށް
ޔޫރަޕްގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުލަބް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި އިންޑިޔާގެ މަޝްހޫރު މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނި އެއާޓެލް އިން ސުޕޮންސަރޝިޕް އެގްރިމެންޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެ...

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބާއްވަނީ

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބާއްވަނީ
މި އަހަރުގެ ބައިނަލް އަގްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ހާއްސަ ހަރަކާތަކެއް ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ސްކޫލުން...