ކުޅިވަރު

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި
މި އަހަރުގެ ބައިނަލް އަގްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި އެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާ ގުޅުވަ...

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ސްޕޮންސަރޝިޕް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފޯނު ކުންފުންޏަކަށް

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ސްޕޮންސަރޝިޕް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފޯނު ކުންފުންޏަކަށް
ޔޫރަޕްގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުލަބް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި އިންޑިޔާގެ މަޝްހޫރު މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނި އެއާޓެލް އިން ސުޕޮންސަރޝިޕް އެގްރިމެންޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެ...

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބާއްވަނީ

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބާއްވަނީ
މި އަހަރުގެ ބައިނަލް އަގްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ހާއްސަ ހަރަކާތަކެއް ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ސްކޫލުން...

މާރެސް ޖަމިއްޔާ އާއި ކެންދޫ ޒުވާނުންގެ ދެމެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފި

މާރެސް ޖަމިއްޔާ އާއި ކެންދޫ ޒުވާނުންގެ ދެމެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފި
ބ. މާޅޮހުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ދެ ޖަމިއްޔާގެ ތެރެއިން މާރެސް ޖަމިއްޔާ އާއި ކެންދޫ ޒުވާނުންގެ ޓީމަކާ ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފި އެވެ. ހޮނިހިރު ދުވ...

ކިހާދޫ ޓީމާއެކު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗްވެސް ހަމަހަމަވެގެން ނިމިއްޖެ

މިއަހަރު ޒޯން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރިން ހަމައެކަނި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމްކަމުގައިވާ އޭދަފުށީ ޔޫތް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ޒޯން މުބާރާތައް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮ...