ކުޅިވަރު

މި އަހަރުގެ ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތް ޅ. ނައިފަރުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

މި އަހަރުގެ ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތް ޅ. އަތޮޅު ނައިފަރުގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ވޮލީބޯލް އެސޯޝިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ. މުބާރާތުގައި މި އަތޮޅުން ބައިވެރިވެފައި ވަ...

މުބާރާތަށް އޭދަފުށީގެ ދަނޑުގެ ވެލިގަނޑު އެއްވަރުކޮށް ހަރުކުރަން ފަށައިފި

މުބާރާތަށް އޭދަފުށީގެ ދަނޑުގެ ވެލިގަނޑު އެއްވަރުކޮށް ހަރުކުރަން ފަށައިފި
ބ. އޭދަފުށީގައި މި މަހުގެ 21 އިން 30 އަށް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވަތަނިއްޔާ ދިވެހި ލީގަށް ކޮލިފައިވުމަށް ކުޅޭ ޒޯން 3 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މެޗްތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފާއި...

މި އަހަރުގެ ޒޯން މުބާރާތް ވެސް އޭދަފުށީގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

މި އަހަރުގެ ޒޯން 3 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބ. އަތޮޅު އޭދަފުށީގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން އެފްއޭއެމުން ހާމަކޮށްފި އެވެ. މި ކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވ...

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި
މި އަހަރުގެ ބައިނަލް އަގްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި އެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާ ގުޅުވަ...

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ސްޕޮންސަރޝިޕް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފޯނު ކުންފުންޏަކަށް

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ސްޕޮންސަރޝިޕް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފޯނު ކުންފުންޏަކަށް
ޔޫރަޕްގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުލަބް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި އިންޑިޔާގެ މަޝްހޫރު މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނި އެއާޓެލް އިން ސުޕޮންސަރޝިޕް އެގްރިމެންޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެ...

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބާއްވަނީ

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބާއްވަނީ
މި އަހަރުގެ ބައިނަލް އަގްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ހާއްސަ ހަރަކާތަކެއް ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ސްކޫލުން...

މާރެސް ޖަމިއްޔާ އާއި ކެންދޫ ޒުވާނުންގެ ދެމެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފި

މާރެސް ޖަމިއްޔާ އާއި ކެންދޫ ޒުވާނުންގެ ދެމެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފި
ބ. މާޅޮހުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ދެ ޖަމިއްޔާގެ ތެރެއިން މާރެސް ޖަމިއްޔާ އާއި ކެންދޫ ޒުވާނުންގެ ޓީމަކާ ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފި އެވެ. ހޮނިހިރު ދުވ...

ކިހާދޫ ޓީމާއެކު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗްވެސް ހަމަހަމަވެގެން ނިމިއްޖެ

މިއަހަރު ޒޯން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރިން ހަމައެކަނި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމްކަމުގައިވާ އޭދަފުށީ ޔޫތް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ޒޯން މުބާރާތައް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮ...