ކުޅިވަރު

ބަލިނުވެ ބ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް ގޮއިދޫ ނުކުންނަނީ

ބަލިނުވެ ބ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް ގޮއިދޫ ނުކުންނަނީ
ބ. އެޓޯލް ފުޓްބޯޅަ ޗެލެންޖުގައި މިއަދު ހަވީރު އޭދަފުއްޓާ ދެކޮޅަށް ގޮއިދޫ ނުކުންނާނީ، ބަލިނުވެ މި މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލުމުގެ އަޒުމުގަ އެވެ. މި މުބާރާތުގައި ގްރޫޕް ސްޓޭޖް...

ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔުމަށް ތައްޔާރުވަނީ
މާލޭގައި ކުރިއަށް ދިޔަ 5 ވަނަ އަތޮޅު ލީގު ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި އޭދަފުށީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމު އެނބުރި މިއަދު ރަށަށް އަންނަ އިރު ހޫނު މަރުހަބާއެއ...

ފިރިހެން ޑަބަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ހުސައިން އާއި މަތީނު އަށް

ފިރިހެން ޑަބަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ހުސައިން އާއި މަތީނު އަށް
5 ވަނަ ޤައުމީ އަތޮޅު ލީގް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އޯޕަން ބައިގެ ފިރިހެން ޑަބަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ހުސައިން މުހައްމަދު އާއި އަބްދުލްމަތީން އަހްމަދު ހޯދައިފި އެވެ. އޭދަފުށީގ...