ކުޅިވަރު

ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން މޮޅުވެ ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު މާރެސް އިން އާ ކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ބ. މާޅޮހު މާރެސް ޓީމާއި ޅ. ނައިފަރު އިފްތިތާޙު އިސްދަރިވަރުންގެ ޖަމިއްޔާ މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު ބ. މާޅޮސް މާރެސް ޓީމު...

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ޒޯން 3 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މިއަދުގެ އޭދަފުށި – ކުރެންދޫ މެޗް ފަސްކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ޒޯން 3 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މިއަދުގެ އޭދަފުށި - ކުރެންދޫ މެޗް ފަސްކޮށްފި
2:00 : ޒޯން 3 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ބ. އޭދަފުށީގައި ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި އޭދަފުށި ޔޫތް ސްޕޯޓްސް އާއި ޅ.ކުރެންދޫ ހަފްސީ ސްޕޯޓްސް ގެ މެޗް މާދަމާ އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ....

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ހޯދުމަށް ބާސެލޯނާ އަދި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ނުކުންނަނީ

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ހޯދުމަށް ބާސެލޯނާ އަދި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ނުކުންނަނީ
މި ސީޒަންގެ ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗް ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅޭނެ އެވެ. އިޓަލީގެ ރޯމްގައި އެތައް ހާސް ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ކުޅޭ މި މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރާނ...

ޒޯން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ ހުޅުވައިދޭނީ ކުރެންދޫ އާއި ނައިފަރު ޖުވެނައިލް

ޒޯން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ ހުޅުވައިދޭނީ ކުރެންދޫ އާއި ނައިފަރު ޖުވެނައިލް
ވަތަނިއްޔާ ދިވެހި ލީގަށް ކޮލިފައިވުމަށްޓަކައި ކުޅޭ ޒޯން 3 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މާދަމާ ހަވީރު ޅ. ނައިފަރު ޖުވެނައިލް އާއި ކުރެންދޫގެ ޓީމް ބައްދަލު ކުރާ ގޮތަށް...

އިތުރު ވަގުތު ޖެހި ލަނޑާ އެކު 2-1 އިން ޔުއޭފާ ކަޕްގެ ތަށި ޔޫކްރެއިންގެ ޝަކްޓާ ކާމިޔާބުކޮށްފި

އިތުރު ވަގުތު ޖެހި ލަނޑާ އެކު 2-1 އިން ޔުއޭފާ ކަޕްގެ ތަށި ޔޫކްރެއިންގެ ޝަކްޓާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި 53,100 ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ކުޅެވުނު ޔުއޭފާ ކަޕްގެ ތަށި ޖަރުމަނުގެ ވާޑަ ބްރޭމަންއާ ބައްދަލުކޮށް ޔުކްރެއިންގެ ޝަކްޓާ ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ. ފ...

އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ކޯޓް ސަރަހައްދު ލެވެލްކޮށް ވޮލީ ޕޯސްޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ކޯޓް ސަރަހައްދު ލެވެލްކޮށް ވޮލީ ޕޯސްޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ބ. އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ކޯޓް ސަރަހައްދު ލެވެލްކޮށް ވޮލީ ޕޯސްޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި މި މަސައްކަތް ދޮޅު މަހެއްހ...

މި އަހަރުގެ ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތް ޅ. ނައިފަރުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

މި އަހަރުގެ ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތް ޅ. އަތޮޅު ނައިފަރުގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ވޮލީބޯލް އެސޯޝިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ. މުބާރާތުގައި މި އަތޮޅުން ބައިވެރިވެފައި ވަ...