ކުޅިވަރު

ވީބީ އައްޑޫ އެފްސީ އާ ކުރިމަތިލާން އޭދަފުށި އޮތީ ތައްޔާރަށް: ބައްޓޭ

ވީބީ އައްޑޫ އެފްސީ އާ ކުރިމަތިލާން އޭދަފުށި އޮތީ ތައްޔާރަށް: ބައްޓޭ
  އެފްއޭއެމް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މާދަމާ ހަވީރު ވީބީ އައްޑޫ އެފްސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ ކްލަބް އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދ...

އޭދަފުށީގައި ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމެއް މިއަހަރު ހަދާނެ: މިނިސްޓަރ

އޭދަފުށީގައި ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމެއް މިއަހަރު ހަދާނެ: މިނިސްޓަރ
އޭދަފުށީގައި މިއަހަރުތެރޭ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑީއަމެއް އަޅައިދެއްވާނެކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެ މަނިކުފާނު ކުރެއްވި ޓް...

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުށަހެޅި ހުރިހާ ޓީމުތަކަށް ފުރުސަތުދެނީ

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުށަހެޅި ހުރިހާ ޓީމުތަކަށް ފުރުސަތުދެނީ
އެކާވީސް އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން އަންނަ މަހު ފަށާ “ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2013” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅި ހުރިހ...

ކެންދޫގައި ބޭއްވި ޑައިމަންޑް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވިނާސް ބޯއީސް ހޯދައިފި

ކެންދޫގައި ބޭއްވި ޑައިމަންޑް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވިނާސް ބޯއީސް ހޯދައިފި
ބ. ކެންދޫ ޑައިމަންޑް ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން އިންތިޒާމް ކޮންގެން އެ ރަށުގައި ބޭއްވި “14 ވަނަ ޑައިމަންޑްކަޕް” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން...