ކުޅިވަރު

އޭދަފުށީ ޒުވާން ޓީމަށް ސަޕޯޓްކުރުމަށް ޒުވާނުން މާލެދިއުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

އޭދަފުށީ  ޒުވާން ޓީމަށް ސަޕޯޓްކުރުމަށް ޒުވާނުން މާލެދިއުމަށް ތައްޔާރުވަނީ
  އެފްއޭއެމް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާ ދެކޮޅަށް އޭދަފުށީ ޓީމު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗު ބެލުމަށާއި ޓީމަށް ހ...

ވީބީ އައްޑޫ އެފްސީ އާ ކުރިމަތިލާން އޭދަފުށި އޮތީ ތައްޔާރަށް: ބައްޓޭ

ވީބީ އައްޑޫ އެފްސީ އާ ކުރިމަތިލާން އޭދަފުށި އޮތީ ތައްޔާރަށް: ބައްޓޭ
  އެފްއޭއެމް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މާދަމާ ހަވީރު ވީބީ އައްޑޫ އެފްސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ ކްލަބް އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދ...

އޭދަފުށީގައި ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމެއް މިއަހަރު ހަދާނެ: މިނިސްޓަރ

އޭދަފުށީގައި ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމެއް މިއަހަރު ހަދާނެ: މިނިސްޓަރ
އޭދަފުށީގައި މިއަހަރުތެރޭ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑީއަމެއް އަޅައިދެއްވާނެކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެ މަނިކުފާނު ކުރެއްވި ޓް...