ކުޅިވަރު

ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވައިލެޓް އަދި ރެޑް ހައުސް އަށް

ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވައިލެޓް އަދި ރެޑް ހައުސް އަށް
  ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ މިއަހަރުގެ އިންޓަ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސީނިއާ ގްރޫޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވައިލެޓް ހައުސް އަދި ޖޫނިއާ ގްރޫޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރެޑް...