ކުޅިވަރު

ސީސީ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެސްއޭ ފްރެންޑްސް ހޯދައިފި

ސީސީ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެސްއޭ ފްރެންޑްސް ހޯދައިފި
ބ. އޭދަފުށީ ކްލަބް ކޮމްބިނޭޝަން އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި ސީސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2012 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެސްއޭ ފްރެންޑްސް ހޯދައިފި އެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗްގަ...

ފްރެންޑްސް ވައްޓާލުމަށްފަހު ޕޯލުގެ އެންމެ ކުރީގައި މިހާރު ދަ ޗެލަންޖާސް

ފްރެންޑްސް ވައްޓާލުމަށްފަހު ޕޯލުގެ އެންމެ ކުރީގައި މިހާރު ދަ ޗެލަންޖާސް
ފިތުރު އީދު ބަންދާ ގުޅުވައިގެން މިހާރު އޭދަފުށީގައި ކުރިއަށްދާ “ސީސީ ކަޕް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2012” ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމުތަކަށް ހުޅުވާލި އެސްއެމްއެސް ޕޯލ...

ސީސީ ކަޕް ފަށައިފި

ސީސީ ކަޕް ފަށައިފި
އޭދަފުށީ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަވާ ކްލަބް ކޮމްބިނޭޝަން އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ”ސީސީ ކަޕް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2012” ރޭ އޭދަފުށީގައި ފަށައިފި އެވެ. ކ...