ކުޅިވަރު

ސެންޓޭ ބޭބެގެ ހެޓްރިކާ އެކު ކަލްސިއޯ ކޮމާޝިއަލޭ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ސެންޓޭ ބޭބެގެ ހެޓްރިކާ އެކު ކަލްސިއޯ ކޮމާޝިއަލޭ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
  ވަތަނިޔާ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބު (ޑަބްލިއު.އާރ.ސީ) ގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ ޑަބްލިއު.އާރް.ސީ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު މުބާރާތުގެ މިއަހަރުގެ ޗެމްޕިއަނ...

މާޅޮހު މަދުރަސާގެ ފުރަތަމަ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް ބާއްވައިފި

މާޅޮހު މަދުރަސާގެ ފުރަތަމަ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް ބާއްވައިފި
މިއަތޮޅު މާޅޮހު މަދުރަސާގެ ފުރަތަމަ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ. މާޅޮހު މަދުރަސާގެ ތިން ހައުސްގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު މި މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ހައުސް އަކުން ފ...

ސައްޓުގެ ހެޓްރިކާ އެކު ބީއެމްއެލް އެޓޮލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ސައްޓުގެ ހެޓްރިކާ އެކު ބީއެމްއެލް އެޓޮލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
  މުއައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން ދިރުވާ އާލާ ކުރުވުމާއި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙު އަށަގެންނެވުމުގެ އިތުރުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވާ ކުލަބް މޯލްޑި...

“ބާ އެޓޯލް ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް” ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން މިދިޔަ އަހަރު ތައާރަފުކުރި “ބާ އެޓޯލް ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް” ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މި މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރު...